PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od podatku  »   Ulga na dzieci przy małym podatku
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga na dzieci przy małym podatku

Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Agata Cieśla

Od 10 lat jesteśmy małżeństwem. Wychowujemy wspólnie 3 dzieci. Żona nie pracuje, natomiast ja do końca 2017 r. prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, w związku z czym nie korzystałem z ulgi na dzieci. W 2018 r. uzyskiwałem przychody wyłącznie z umowy o pracę. Jednak wysokość mojego podatku za 2018 r. wyniesie około 2.300 zł, w związku z tym nie wystarczy go na odliczenie całej ulgi prorodzinnej w zeznaniu PIT-37. Czy mogę w jakiś sposób odzyskać również jej nieodliczoną od podatku część?

TAK. Rodzice uprawnieni do skorzystania w zeznaniu rocznym z tzw. ulgi na dzieci określonej w art. 27f ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), u których kwota tego odliczenia jest wyższa niż podatek, od którego jest odliczana, mogą odzyskać tę jej część, która nie znalazła pokrycia w podatku. Jednak kwota tego dodatkowego wsparcia finansowego jest limitowana łączną kwotą zapłaconych przez podatnika składek ubezpieczenia, które podlegają odliczeniu. Chodzi tu o składki wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o pdof, czyli wykazane przez płatnika lub samodzielnie wpłacone do ZUS bądź do zagranicznych systemów ubezpieczeń. Tym samym dodatkowe wsparcie będzie niższe, gdy kwota składek, z których podatnik może "odzyskać" część ulgi nieodliczoną od podatku, nie wystarczy na jej odzyskanie w pełnej przysługującej wysokości (przykład).

Jednocześnie z art. 27f ust. 9 ustawy o pdof wynika, że w limicie składek umożliwiających odzyskanie nieodliczonej części ulgi na dzieci nie uwzględnia się składek:

 • odliczonych w PIT-28 - czyli w zeznaniu, w którym rozlicza się przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym oraz opodatkowane w tej samej formie przychody z tzw. prywatnego najmu,
   
 • odliczonych w PIT-36L - czyli w zeznaniu, w którym rozliczeniu podlegają dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% tzw. podatkiem liniowym,
   
 • wykazanych jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A - czyli w deklaracjach, w których wykazuje się składki zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Obliczając kwotę limitu składek ubezpieczeniowych uprawniających do odzyskania omawianej ulgi, podatnicy (rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy) pozostający przez cały rok w związku małżeńskim powinni przyjmować łączną kwotę ich składek.

Przykład

Pan Karol i pani Edyta będący małżeństwem, cały 2018 r. wychowywali troje niepełnoletnich dzieci. W tym samym roku pani Edyta nie uzyskała żadnych dochodów, a pan Karol był zatrudniony na umowę o pracę. Kwota przysługującej im ulgi na dzieci za 2018 r. wynosi 4.224,12 zł. We wspólnym PIT-37 odliczyli od podatku z tytułu tej ulgi tylko 2.300 zł. Kwota ulgi nieodliczonej wyniesie więc 1.924,12 zł.

Wariant I - łączna kwota opłaconych i podlegających odliczeniu od dochodu i podatku składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od dochodów pana Karola ze stosunku pracy wyniosła 3.700 zł.

W związku z tym małżonkowie odzyskają w całości kwotę ulgi nieodliczoną od podatku.

Wariant II - łączna kwota opłaconych i podlegających odliczeniu od dochodu i podatku składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od dochodów pana Karola ze stosunku pracy wyniosła 1.860 zł.

Chociaż kwota nieodliczonej od podatku ulgi wynosi 1.924,12 zł, małżonkowie nie odzyskają jej w całości - przekracza ona bowiem wysokość opłaconych składek ubezpieczeniowych wyznaczających limit możliwego odliczenia. Kwota dodatkowego wsparcia zostanie ograniczona do ich wysokości, tj. 1.860 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.