PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od dochodu  »   Korzystanie z samochodu osobowego w uldze rehabilitacyjnej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korzystanie z samochodu osobowego w uldze rehabilitacyjnej

Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Agata Cieśla

W 2014 r. przeszedłem tzw. udar i od tego czasu posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (II grupa inwalidzka). Dotąd w ramach ulgi rehabilitacyjnej rozliczałem tylko wydatki na leki związane z niepełnosprawnością i opłaty ponoszone na pobyty na turnusach rehabilitacyjnych. Czy i na jakich zasadach mogę w ramach tej ulgi odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu osobowego?

Podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi bądź osobami, na utrzymaniu których pozostają - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - takie osoby oraz niepełnosprawne dzieci, które nie ukończyły 16 lat, mogą w rocznych zeznaniach w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej odliczać od dochodu wydatki związane z używaniem samochodu osobowego. Samochód ten jednak musi stanowić ich własność lub współwłasność. Wysokość tego odliczenia nie może w skali roku podatkowego przekroczyć kwoty 2.280 zł. Z tej preferencji podatkowej mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.

Podatnik korzystający z omawianego odliczenia nie jest zobowiązany do posiadania dowodów poniesienia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego na potrzeby niepełnosprawności. Należy jednak odróżnić konieczność posiadania dowodów poniesienia wydatków od obowiązku udowodnienia przez podatnika prawa do ich odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym. Weryfikując takie zeznanie (np. w trakcie czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego) w zakresie poprawności dokonanych odliczeń, organ podatkowy uprawniony jest bowiem do domagania się od podatnika udowodnienia prawa do skorzystania z ulgi i przedstawienia okoliczności związanych z ponoszonymi wydatkami. W art. 26 ust. 7c ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) ustawodawca wskazał bowiem, że w przypadku wydatków, o których mowa m.in. w art. 26 ust. 7a pkt 14 tej ustawy, na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Jednocześnie ustawodawca nie określa sposobu udowodnienia prawa do korzystania z tej preferencji.

Aby omawiane wydatki podlegały odliczeniu od dochodu, muszą zostać faktycznie poniesione przez podatnika korzystającego z ulgi rehabilitacyjnej. Ustawowo określona kwota 2.280 zł stanowi bowiem jedynie górny limit ulgi - nie jest natomiast kwotą odliczenia przysługującą podatnikowi bezwarunkowo. Kwoty podlegające odliczeniu muszą bowiem odpowiadać faktycznie poniesionym wydatkom, co oznacza, że jeśli dana osoba nie potrafi wskazać, iż poniosła wydatek w konkretnej wysokości, nie może go odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach omawianej ulgi.

Z przepisów ustawy o pdof nie wynika, jakiego rodzaju wydatki mieszczą się w zakresie wyrażenia "wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego". Zdaniem organów podatkowych pod pojęciem tym należy rozumieć nie tylko koszty przejazdu, ale też koszty utrzymania samochodu, takie jak: koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części, obowiązkowego ubezpieczenia OC (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 23 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.236.2018.2.MP). Jednak w praktyce podatnicy używający samochody osobowe nabywają również ubezpieczenia komunikacyjne o charakterze dobrowolnym, jak np. NNW czy ubezpieczenie autocasco (AC). Ponieważ interpretacje organów podatkowych nie odnosiły się do tej kwestii, powstała wątpliwość, czy wydatki na tego typu ochronę ubezpieczeniową również można uwzględniać w limicie omawianego odliczenia. Dlatego o wyjaśnienie tej kwestii nasze Wydawnictwo wystąpiło do resortu finansów. W piśmie z dnia 16 sierpnia 2018 r. resort finansów potwierdził, że do wydatków z tytułu używania samochodu można zaliczyć m.in. wydatki poniesione na dobrowolne ubezpieczenie samochodu.


Wskaźniki przydatne w sporządzaniu zeznań rocznych dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.