Facebook
PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Przychody i koszty  »   Koszty z umów zlecenia w zeznaniu młodego podatnika

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty z umów zlecenia w zeznaniu młodego podatnika

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Podatnik, który w 2019 r. nie ukończył 26 roku życia, osiągał przychody z umów zlecenia świadczonych na rzecz firm. Przez część roku uzyskiwał przychody opodatkowane, a od sierpnia przychody wolne od podatku w ramach ulgi dla młodych. Płatnik pobierał zaliczki od wypłacanych świadczeń przez cały rok. Przy ich obliczaniu obniżał przychody o potrącane składki ZUS oraz o 20% koszty uzyskania przychodów. Czy w rozliczeniu rocznym w zeznaniu PIT-37 podatnik postąpił prawidłowo, odliczając od przychodów podlegających opodatkowaniu koszty uzyskania przychodów w kwocie (sumie) kosztów naliczonych od przychodów opodatkowanych oraz wolnych od PIT?

O ile koszty uzyskania przychodów ustalone za rok podatkowy nie przekroczyły kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu, podatnik mógł je w całości uwzględnić w rozliczeniu podatkowym.

Podatnik, który w 2019 r. nie miał ukończonego 26 roku życia, osiągał przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umów zlecenia zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zatem przychody, które uzyskał z tego źródła, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, zwanego ulgą dla młodych. Dotyczy to wyłącznie przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r., tj. od wejścia w życie przepisów wprowadzających tę ulgę, do wysokości nieprzekraczającej w 2019 r. kwoty 35.636,67 zł. W związku z tym, że podatnik osiągał również przychody z umów zlecenia przed 1 sierpnia 2019 r., powstał u niego obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu, płatnik od przychodów objętych ulgą dla młodych obliczał i pobierał zaliczki na PIT, tak więc podatnik zastosuje tę ulgę w rozliczeniu rocznym i uzyska zwrot nadpłaconego podatku.

Przypomnijmy, że postępowanie płatnika w tym zakresie należy uznać za prawidłowe, jeśli podatnik nie złożył mu oświadczenia, że jego przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. W takim przypadku płatnik musiał pobierać zaliczki na podatek. Oznacza to, że ustalając dochód do opodatkowania, obniżał przychód o koszty jego uzyskania w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne.

Wystawiona przez płatnika informacja PIT-11 stanowi dla podatnika podstawę sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37. Ułatwieniu rozliczenia uzyskanych przychodów, w szczególności zaś zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, sprzyja oddzielne wykazywanie przez płatnika w tej informacji m.in.:

 • przychodów opodatkowanych oraz kosztów ich uzyskania,
   
 • przychodów objętych ulgą dla młodych, od których pobierano zaliczki i kosztów ich uzyskania,
   
 • przychodów objętych ulgą dla młodych, od których nie pobierano zaliczek.

O ile ustalenie przychodów wolnych i opodatkowanych nie przysparza większych trudności, to w praktyce problematyczne okazało się ustalenie właściwej wysokości kosztów uzyskania przychodów. Sprawą budzącą wątpliwości - również u naszego Czytelnika - jest to, czy za miesiące, w których osiągano przychody objęte ulgą dla młodych, przysługują koszty uzyskania przychodów i czy można je odliczyć od przychodów podlegających opodatkowaniu?

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości Minister Finansów wydał 14 kwietnia 2020 r. objaśnienia podatkowe pt. "Nowa preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób" (dostępne na www.gov.pl). Dotyczą one stosowania nowej preferencji w PIT dla młodych podatników. Wyjaśniono w nich m.in. zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów przy uldze dla młodych. Objaśnienia te prezentujemy w pomocniku stanowiącym załącznik do niniejszego numeru czasopisma.

Zgodnie z wyrażonym tam stanowiskiem zasady nabywania prawa do kosztów uzyskania przychodów przez pracowników oraz zleceniobiorców nie uległy zmianie. Stosowanie ulgi dla młodych wpływa natomiast na wysokość kosztów z uwagi na obowiązywanie art. 22 ust. 3b updof. Stanowi on, że w takim przypadku koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz umów zlecenia, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Tym samym, jeżeli u podatnika roczne koszty uzyskania przychodów z umów zlecenia za 2019 r. były wyższe niż uzyskana z tego źródła kwota przychodu podlegającego opodatkowaniu, wówczas w rozliczeniu PIT roczne koszty nie mogą przekroczyć tej części przychodu. Gdyby jednak kwota przychodów opodatkowanych była niższa (lub równa) od kwoty rocznych kosztów uzyskania przychodów, to podatnik odliczy całą kwotę tych kosztów.

Przykład

W 2019 r. 24-letni podatnik cały rok pracował na podstawie umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą. Z tego tytułu był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych. Zleceniodawca pobierał zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych należności mimo obowiązywania od 1 sierpnia 2019 r. ulgi dla młodych, gdyż podatnik nie złożył oświadczenia, że jego przychody ze zlecenia będą w całości wolne od podatku w ramach tej ulgi.

W rezultacie z uzyskanej od płatnika informacji PIT-11 wynika m.in., że:

a) w okresie od stycznia do końca lipca 2019 r.:

 • podatnik uzyskał przychody ze zlecenia w kwocie 15.000 zł,
   
 • pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 2.056,50 zł (15.000 zł x 13,71%),
   
 • koszty uzyskania przychodów wynosiły 2.588,70 zł [(15.000 zł - 2.056,50 zł) x 20%],

b) w okresie od sierpnia do końca grudnia 2019 r.:

 • podatnik uzyskał przychody ze zlecenia w kwocie 10.000 zł,
   
 • pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 1.371 zł (10.000 zł x 13,71%),
   
 • koszty uzyskania przychodu wyniosły 1.725,80 zł [(10.000 zł - 1.371 zł) x 20%].

Suma kosztów uzyskania przychodów wyniosła 4.314,50 zł, a opodatkowane za 2019 r. przychody - 15.000 zł. Oznacza to, że w zeznaniu PIT-37 podatnik wykazał:

a) w części C - przychody ze zlecenia wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof w kwocie 10.000 zł,

b) w części D:

 • przychody ze zlecenia podlegające opodatkowaniu w kwocie 15.000 zł oraz
   
 • koszty uzyskania przychodu w wysokości 4.314,50 zł.

W zeznaniu od dochodu może odliczyć wyłącznie składki ZUS naliczone od przychodów opodatkowanych, tj. w wysokości 2.056,50 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.