Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Wspólne opodatkowanie  »   Czy podatnik opłacający podatek liniowy rozliczy dochody jako ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy podatnik opłacający podatek liniowy rozliczy dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i pracuję na etacie. Dotychczas dochody z tych źródeł rozliczałam łącznie, stosując preferencję przewidzianą dla osób samotnie wychowujących dzieci. Na 2019 r. wybrałam opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej. Czy dochody z pracy na etacie będę mogła rozliczyć jako samotny rodzic?

Nie. Wybór opodatkowania podatkiem liniowym pozbawia prawa do rozliczenia dochodów na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci również w odniesieniu do dochodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.

Rozliczenie dochodu na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci jest przywilejem podatkowym, z którego można skorzystać po spełnieniu wszystkich warunków określonych przepisami ustawy o PIT.

Podstawę rozliczenia samotnego rodzica (oraz opiekuna prawnego) stanowi art. 6 ust. 4 updof. Wynika z niego, że na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, podatek samotnego rodzica (opiekuna prawnego) może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy jego dochodów (powiększonych ewentualnie o dochody dziecka małoletniego zgodnie z art. 7 updof). Przy czym do sumy tak rozliczanych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Należy dodać, że rodzic (opiekun prawny) jest uprawniony do zastosowania omawianego sposobu rozliczenia pod warunkiem, że:

1) jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, oraz

2) w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  • małoletnie,
    
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
    
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Co ważne w kontekście analizowanej sprawy, art. 6 ust. 4 updof zastrzega, że podatek może być obliczony na preferencyjnych zasadach, gdy nie zachodzą przesłanki określone w art. 6 ust. 8 updof. Natomiast w myśl tego przepisu sposób opodatkowania przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci nie ma zastosowania m.in., w sytuacji gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c updof, czyli dotyczące podatku liniowego.

Skoro zatem w 2019 r. podatniczka wybrała opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, to tym samym straciła możliwość do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wykluczenie to dotyczy wszystkich jej dochodów, w tym uzyskanych z innych źródeł niż działalność gospodarcza.

Końcowo warto dodać, że przy zachowaniu wszystkich warunków, za kolejne lata podatkowe podatniczka będzie mogła korzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci, o ile w tych latach zrezygnuje z opłacania podatku liniowego albo przed ich rozpoczęciem zakończy działalność. Natomiast skorzystanie z preferencji nie będzie możliwe, jeżeli działalność opodatkowana podatkiem liniowym zostanie zawieszona. Pomimo bowiem zawieszenia działalności, do podatnika nadal mają zastosowanie przepisy określające wybraną przez niego formę opodatkowania.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.