Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Dochody zagraniczne  »   Dochód uzyskiwany z zagranicy za pracę wykonywaną w Polsce
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dochód uzyskiwany z zagranicy za pracę wykonywaną w Polsce

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021

Obywatel polski w 2021 r. zawarł umowę o pracę z firmą holenderską, która nie posiada w Polsce zakładu, oddziału ani żadnego innego miejsca prowadzenia działalności. W umowie jako miejsce pracy wskazano Polskę (home office). Wynagrodzenie za pracę pracodawca przelewa bezpośrednio na rachunek bankowy pracownika (w euro). Czy dochody uzyskane na podstawie tej umowy w 2021 r. pracownik powinien wykazać w zeznaniu PIT-36 i załączniku PIT/ZG oraz rozliczyć z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia?

W świetle polsko-holenderskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochody uzyskiwane przez polskiego rezydenta za pracę, którą wykonuje na terytorium Polski na podstawie umowy o pracę zawartej z holenderskim pracodawcą - podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Pracownik ma obowiązek wykazać te dochody w zeznaniu PIT-36 za 2021 r., natomiast nie powinien sporządzać załącznika PIT/ZG. W przedstawionej sytuacji nie zachodzi podwójne opodatkowanie, a tym samym nie ma zastosowania metoda proporcjonalnego odliczenia.

Ponieważ pracownik otrzymuje z zagranicy bez pośrednictwa płatnika dochody ze stosunku pracy, to sam powinien wpłacać w ciągu roku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

Zakładamy, że osoba, o której jest mowa w pytaniu ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski (jest polskim rezydentem podatkowym), w rozumieniu art. 3 ust. 1a updof, a zatem podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska (art. 4a updof).

Jak wynika z pytania, w umowie o pracę zawartej z holenderskim pracodawcą, jako miejsce wykonywania pracy wskazano Polskę, czyli państwo, w którym pracownik ma miejsce zamieszkania. Kwestia ta ma istotne znaczenie. Zgodnie bowiem z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD, na której oparte są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - miejsce opodatkowania dochodów z pracy najemnej, generalnie uzależnione jest nie tyle od podmiotu wypłacającego wynagrodzenie, co od miejsca wykonywania pracy. Praca zaś jest wykonywana w miejscu, w którym osoba fizycznie przebywa, gdy wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Oznacza to, że osoba będąca rezydentem jednego państwa, która otrzymuje wynagrodzenie z innego kraju, nie może być opodatkowana w tym drugim państwie tylko dlatego, że tam właśnie wykorzystywane są efekty jej pracy (Komentarz do Modelu Konwencji OECD pod red. B. Brzezińskiego, Wyd. Oficyna Prawa Polskiego Warszawa 2010 r., str. 949). Pierwszeństwo w opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej ma zawsze to państwo, w którym praca jest wykonywana.

Tak również postanowiono w polsko-holenderskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120), zwanej dalej konwencją. W myśl art. 15 ust. 1 konwencji, uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca najemna jest wykonywana w drugim umawiającym się państwie. Jeżeli praca najemna jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Na zasadzie wyjątku, wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika będącego rezydentem jednego państwa za pracę najemną wykonywaną na terytorium drugiego państwa - podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie, jeżeli łącznie zostaną spełnione warunki wskazane w art. 15 ust. 2 konwencji.

W rozpatrywanym stanie faktycznym polski rezydent, stosownie do umowy o pracę, którą zawarł z holenderskim pracodawcą, wykonuje pracę na terytorium Polski. Zatem w świetle przedstawionego art. 15 ust. 1 konwencji, dochody uzyskiwane przez tę osobę od holenderskiego pracodawcy podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Na gruncie tej ustawy, przychody uzyskane w ramach umowy o pracę kwalifikuje się do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof).

Wymaga podkreślenia, że w rozpatrywanej sytuacji nie zachodzi podwójne opodatkowanie, a tym samym nie ma zastosowania wspomniana w pytaniu metoda proporcjonalnego odliczenia.

W konsekwencji, dochody uzyskane w 2021 r. za pracę wykonywaną na terytorium Polski na rzecz holenderskiego pracodawcy, pracownik powinien wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36 (przede wszystkim w wierszu "Stosunek służbowy, stosunek pracy, ..."). Natomiast nie powinien wypełniać załącznika PIT/ZG. Formularz ten jest bowiem przeznaczony dla osób, do których ma zastosowanie jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania, wskazanych w art. 27 ust. 8, 9 i 9a updof.

Ponadto trzeba zauważyć, że w rozpatrywanych okolicznościach na holenderskim pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim przypadku, polski rezydent, który otrzymuje z zagranicy bez pośrednictwa płatnika dochody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, jest zobowiązany samodzielnie wpłacać w ciągu roku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1a pkt 1 i ust. 3a updof). Zaliczki te należy wpłacać do urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień przed upływem terminu złożenia zeznania PIT-36.

Wskazniki i stawki Kursy średnie walut obcych dostępne są
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Na koniec przypominamy, że przychody ze stosunku pracy wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a updof).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.