Facebook
PIT 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Dochody zagraniczne  »   Zeznanie podatkowe osoby "młodej" uzyskującej dochody w Polsce i za ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zeznanie podatkowe osoby "młodej" uzyskującej dochody w Polsce i za granicą

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020

Osoba w wieku do 26. roku życia, zamieszkała w Polsce, uzyskała w 2019 r. (w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r.) dochody ze stosunku pracy za granicą oraz przychody z pracy w Polsce w łącznej wysokości nieprzekraczającej 35.636,67 zł. Przychody z pracy w Polsce uzyskała również w okresie sprzed 1 sierpnia 2019 r. Czy osoba ta musi złożyć zeznanie PIT-36 (z załącznikiem PIT/ZG), jeśli jej przychody uzyskane od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. objęte są ulgą dla młodych? Czy może rozliczyć się na druku PIT-37?

Osoba, o której mowa w pytaniu, powinna złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Metody opodatkowania zagranicznych dochodów

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF, osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

W sytuacji, gdy osoba taka uzyskuje dochody za granicą, to dochody te, co do zasady, rozlicza w naszym kraju, z zastosowaniem postanowień właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, którą Polska zawarła z danym państwem. W zależności od danej umowy wyróżnia się w nich dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, tj.:

 • metodę wyłączenia z progresją oraz
   
 • metodę odliczenia proporcjonalnego.

Przy metodzie wyłączenia z progresją dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na wysokość podatku obliczanego od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (zagraniczne dochody trzeba bowiem uwzględnić przy ustalaniu stopy procentowej, według której jest obliczany podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce). Zasadę tę stosuje się w przypadku, gdy podatnik, oprócz dochodów zagranicznych, zwolnionych z opodatkowania w Polsce, osiągnął również inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej (np. z umowy o pracę, zlecenia).

Przepisy prawne Treści umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Z kolei przy metodzie proporcjonalnego odliczenia dochody uzyskane za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce, z tym że podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku należnego obliczonego od całości dochodów (krajowych i zagranicznych). Odliczenie to jest jednak możliwe do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą.

Osoby rozliczające dochody metodą proporcjonalnego odliczenia mogą skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, co oznacza, że mogą odliczyć od podatku należnego różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym według metody wyłączenia z progresją.

W przypadku, gdy osoba uzyskała dochód w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy stosować metodę proporcjonalnego odliczenia.

Dochody zagraniczne a ulga w PIT osób młodych

Stosownie do art. 21 ust. 39 ustawy o PDOF, przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 tej ustawy (tj. w ramach ulgi dla młodych), nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 3 grudnia 2019 r., odnosząc się do problemu, w jaki sposób rozliczyć dochody osoby młodej (w wieku do ukończenia 26. roku życia) w sytuacji uzyskania przez nią dochodów w Polsce oraz za granicą wyjaśniło, że w przypadku uzyskania zagranicznych dochodów, które są rozliczane:

 • zgodnie z metodą wyłączenia z progresją - nie uwzględnia się ich przy ustalaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych,
   
 • na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia (podlegające opodatkowaniu w Polsce) - należy je uwzględnić przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych; z uwagi jednak na to, że przepisy nie zawierają wytycznych dotyczących sposobu stosowania ulgi, w szczególności nie nakazują stosować ulgi w pierwszej kolejności do którejś z kategorii dochodów polskich lub zagranicznych lub stosować ją chronologicznie do okresu uzyskiwania przychodów przez podatnika, podatnik może samodzielnie dokonać decyzji dotyczącej sposobu wykorzystania ulgi.
Więcej przeczytasz w Pisaliśmy na ten temat
Biuletynie Informacyjnym nr 1 z 1.01.2020 r.
na str. 7-8

Zeznanie podatkowe osoby młodej uzyskującej dochody za granicą

Jak wynika z powyższego, dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, korzystają w Polsce ze zwolnienia z opodatkowania. Jeżeli oprócz takich dochodów osoba nie uzyskała w Polsce dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, to nie ma ona obowiązku złożenia w Polsce zeznania podatkowego za ten rok (tak byłoby również w sytuacji, gdyby oprócz zagranicznych dochodów, zwolnionych w Polsce z opodatkowania, osoba ta uzyskała w naszym kraju wyłącznie przychody zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych, od których płatnik nie pobrał zaliczki na podatek). W sytuacji jednak, gdy oprócz dochodów zagranicznych, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, osoba uzyskała również dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych (np. z umowy o pracę, zlecenia), powinna ona złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG).

Z kolei zagraniczne dochody z pracy, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, podlegają rozliczeniu w zeznaniu PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG) niezależnie od tego, czy oprócz ww. dochodów osoba uzyskała w Polsce jakiekolwiek dochody.

Z pytania wynika, że osoba w wieku do ukończenia 26. roku życia, w 2019 r. osiągnęła zarówno krajowe, jak i zagraniczne przychody ze stosunku pracy. Naszym zdaniem, niezależnie od tego, która z ww. metod podwójnego opodatkowania ma zastosowanie w omawianej sytuacji, tj. wyłączenia z progresją czy proporcjonalnego odliczenia (w pytaniu nie wskazano bowiem, w jakim obcym państwie osiągnięto dochody), osoba ta powinna złożyć w Polsce zeznanie PIT-36 i załączyć do niego informację PIT/ZG.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.