Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Dochody zagraniczne  »   Rozliczenie dochodów z działalności prowadzonej za granicą i w Polsce przez ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie dochodów z działalności prowadzonej za granicą i w Polsce przez podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020

Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce prowadzi działalność gospodarczą (w kraju), z której dochody opodatkowuje podatkiem liniowym. Osiąga też dochody w Szwajcarii, z tytułu działalności gospodarczej (działalność ta wykonywana jest poprzez położony tam zakład). Czy w zeznaniu rocznym PIT-36L podatnik będzie musiał rozliczyć także dochody ze Szwajcarii?

W sytuacji opisanej w pytaniu zagraniczne dochody uzyskane przez Czytelnika nie będą podlegały rozliczeniu w Polsce. Nie będzie on musiał ich wykazywać w zeznaniu rocznym PIT-36L.

Obowiązek podatkowy

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Tak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
   
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zasadę nieograniczonego obowiązku podatkowego stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ww. ustawy).

W przypadku polskich rezydentów uzyskujących dochody ze Szwajcarii właściwą umową jest konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. nr 22, poz. 92 ze zm.), zwana dalej konwencją.

Przepisy prawne Treści umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Ustalenie kraju opodatkowania dochodu z działalności prowadzonej za granicą

Dla ustalenia kraju opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce, kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy w świetle umowy podpisanej przez Polskę z danym państwem, działalność gospodarcza jest wykonywana poprzez zakład położony na terytorium innego państwa, czy też bez pomocy takiego zakładu.

Jak wynika bowiem z art. 7 konwencji, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (tu: w Polsce), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie (tu: Szwajcarii) przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zgodnie z ww. konwencją, zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat oraz kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Zakładem jest również budowa, montaż lub instalacja, gdy okres ich prowadzenia trwa dłużej niż dwanaście miesięcy. Natomiast zakładu nie stanowią m.in. użytkowane placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa, utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów przedsiębiorstwa wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania, stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa, dla celów reklamy (por. art. 5).

W świetle powyższego, gdy są spełnione przesłanki do uznania, że polski rezydent wykonuje w Szwajcarii działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład - to państwo to (Szwajcaria) ma prawo do opodatkowania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem tego zakładu.

Rozliczenie dochodu z zagranicy

W pytaniu wskazano, że podatnik osiąga dochody w Szwajcarii z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej poprzez położony tam zakład. W tej sytuacji uzyskane z tej działalności dochody są opodatkowane w Szwajcarii tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane takiemu zakładowi.

Niezależnie od powyższego - ze względu na polską rezydencję podatkową Czytelnika, zakładając, że podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - jest on obowiązany rozliczyć w Polsce zarówno dochody z polskiej działalności gospodarczej, jak i prowadzonej w Szwajcarii. W takiej sytuacji, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów zagranicznych (w Szwajcarii i w Polsce), należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) umowy ze Szwajcarią, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Szwajcarii, to Polska zwolni (z uwzględnieniem postanowień niemających zastosowania w niniejszej sprawie) taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

Zatem zastosowanie znajduje tu metoda wyłączenia z progresją, która na gruncie polskich przepisów została określona w art. 27 ust. 8 ustawy o PDOF. Przy tej metodzie dochody uzyskane w Szwajcarii są zwolnione od podatku w Polsce, ale zasadniczo mają wpływ na wysokość podatku obliczanego od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (szwajcarskie dochody uwzględnia się bowiem do ustalenia stopy procentowej, według której jest obliczany podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce). Zasadę tę stosuje się w przypadku, gdy podatnik, oprócz dochodów zagranicznych, zwolnionych z opodatkowania w Polsce, osiągnął również inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej. Nie ma ona natomiast zastosowania do podatników opodatkowujących dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

wykrzyknik W sytuacji, gdy polski rezydent prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i równocześnie osiąga dochody (przychody) z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą za pośrednictwem położonego tam zakładu, które w świetle właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są zwolnione z opodatkowania w Polsce, to zagraniczne dochody (przychody) nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce (z uwagi na brak zastosowania w tym przypadku progresywnej skali opodatkowania).

Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 października 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.303.2018.1.MM, wyjaśnił:

"(...) gdy (...) podatnik w Polsce prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną (...) według 19% stawki liniowej, oraz równocześnie osiąga dochody w ramach tej działalności gospodarczej na terytorium Luksemburga za pośrednictwem położonego tam zakładu, podlegające zwolnieniu z opodatkowania w Polsce w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to dochód ten nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika w Polsce z uwagi na brak zastosowania w tym przypadku progresywnej skali opodatkowania. (...)"


Podsumowując:

Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w Szwajcarii (poprzez położony tam zakład), uzyskane przez Czytelnika, który dochody z prowadzonej w Polsce działalności opodatkowuje podatkiem liniowym, nie wpływają na wysokość stawki podatku z dochodów polskiej firmy. Dochodów uzyskanych w Szwajcarii Czytelnik nie będzie musiał wykazywać w zeznaniu rocznym PIT-36L. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w Szwajcarii, za pośrednictwem położonego tam zakładu, podlega opodatkowaniu w Szwajcarii.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.