Facebook
PIT 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Dochody zagraniczne  »   Świadczenie usług za granicą

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Świadczenie usług za granicą

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą świadczy usługi najmu samochodów osobowych na terenie Polski i Holandii. W Holandii świadczy również usługi warsztatowe. Miejsce zamieszkania do celów podatkowych ma w Polsce. Czy dochód z tytułu świadczenia tych usług w Holandii podlega opodatkowaniu w Holandii?

Dochody osoby fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania w Polsce i prowadzącej działalność gospodarczą poprzez położony w Holandii zakład podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Holandii.

Status polskiego rezydenta podatkowego przysługuje osobom fizycznym, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wskazują regulacje zawarte w art. 3 ust. 1a updof, o miejscu zamieszkania decyduje:

 • posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) lub
   
 • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Takie osoby podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 updof). Zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a updof).

Przepisy prawne Teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl

W omawianym przypadku opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę w Holandii należy rozpatrywać na gruncie postanowień konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120), zwanej dalej konwencją.

Regulacje dotyczące opodatkowania przedsiębiorców zawiera art. 7 ust. 1 konwencji. W myśl tego przepisu zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie (tu: w Polsce), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim umawiającym się państwie (tu: w Holandii) poprzez położony tam zakład. Wówczas zyski tego przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, ale tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zagraniczny zakład to - stosownie do art. 5a pkt 22 updof - stała placówka, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa. Zakład to również plac budowy, budowa, montaż lub instalacje, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa. Zakład oznacza też osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.

Przy czym powołaną definicję zagranicznego zakładu należy stosować z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska. Oznacza to, że pierwszeństwo mają definicje zakładu określone w postanowieniach poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W rozumieniu konwencji określenie "zakład" oznacza stałą placówkę (w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat), przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa (art. 5 ust. 1 i 2 konwencji).

W opisanym w treści pytania przypadku podatnik świadczy usługi warsztatowe. Zakładamy więc, że przedsiębiorca dysponuje warsztatem (placówką), w którym prowadzi działalność gospodarczą. Aby stwierdzić, że podatnik prowadzi działalność za granicą za pośrednictwem "zakładu" w rozumieniu konwencji, placówka musi mieć charakter stały. Konwencja nie reguluje, jaki okres czasu wpływa na uznanie placówki za mającą stały charakter. Z Komentarza OECD (Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, wersja skrócona lipiec 2010, Warszawa 2011, wydana przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., str. 116), wynika, że placówka ma charakter stały, jeśli jest utworzona w określonym miejscu, z pewnym stopniem trwałości.

W omawianym przypadku przedsiębiorca osiąga w Holandii dochody m.in. z najmu samochodów osobowych, które na gruncie konwencji spełniają definicję należności licencyjnych (art. 12 ust. 4 konwencji). Oznacza to, że dochody te są z jednej strony należnościami licencyjnymi (których dotyczy art. 12 konwencji), a z drugiej stanowią część zysków zakładu (których dotyczy art. 7 konwencji). Art. 12 ust. 5 konwencji reguluje wzajemną relację przepisów dotyczących opodatkowania należności licencyjnych i zysków przedsiębiorstwa. Przewiduje on wyłączenie stosowania art. 12 ust. 1 i 2 konwencji, jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie, prowadzi w drugim umawiającym się państwie, z którego pochodzą należności licencyjne, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, a prawa lub majątek, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, faktycznie wiążą się z działalnością tego zakładu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 konwencji. 

Zakładając, że w omawianym stanie faktycznym podatnik wykonuje usługi warsztatowe i najmu samochodów na terytorium Holandii poprzez położony tam zakład (za pośrednictwem stałej placówki), zyski zakładu mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii.

Przy rozliczaniu w Polsce dochodów osiągniętych w Holandii podatnik powinien, zgodnie z art. 23 ust. 5 konwencji, zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że podatek zapłacony za granicą podlega w Polsce odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym, ale tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.