Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Odliczenia od dochodu  »   Korzystanie przez wspólników spółki osobowej z ulgi z tytułu objęcia ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Korzystanie przez wspólników spółki osobowej z ulgi z tytułu objęcia systemem e-TOLL

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021

Spółka jawna osób fizycznych poniosła wydatki na zakup urządzeń pokładowych do samochodów ciężarowych i samochodu osobowego w związku z nowym systemem poboru opłat drogowych e-TOLL. Wszystkie samochody stanowią firmowe środki trwałe. Czy wspólnicy, aby skorzystać z ulgi, powinni zliczyć wydatki z tytułu nabycia wszystkich urządzeń do kwoty 500 zł na jedno urządzenie, a następnie ustalić udział każdego wspólnika w tej kwocie?

Osoby fizyczne rozliczają przypadające im ulgi podatkowe związane z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną proporcjonalnie do przysługujących im praw do udziału w zysku tej spółki. Tak więc wspólnicy spółki jawnej będą mogli skorzystać z ulgi na wdrożenie i korzystanie przez spółkę z systemu e-TOLL, dzieląc między siebie proporcjonalnie kwotę przysługującego odliczenia.

Zasady stosowania ulgi

Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163), z dniem 29 czerwca 2021 r. wszedł w życie art. 52ja updof. Wprowadził on tzw. ulgę dla podatników objętych systemem e-TOLL.

Na gruncie ustawy o PIT jest to ulga adresowana do podatników osiągających dochody:

 • z działalności gospodarczej lub
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, gdy dochód jest ustalany na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

którzy korzystają z przejazdów płatnymi autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi zarządzanymi przez GDDKiA. Jej celem jest złagodzenie obciążeń finansowych związanych z wprowadzeniem nowego systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach wspomnianych autostrad i dróg.

Ulga uprawnia do odliczenia od dochodu, ustalonego za 2021 r., poniesionych w tym roku:

 • wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
 • opłat z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego, o której mowa w art. 13i ust. 3b zdaniu drugim ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
 • opłat z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania,

pomniejszonych o podatek od towarów i usług.

Wymienione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Przy czym suma odliczeń nie może przekroczyć określonego ustawowo limitu, który oblicza się jako iloczyn kwoty 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba uwzględnianych systemów lub urządzeń nie może być jednak większa niż liczba pojazdów, które w 2021 r. wykonały co najmniej jeden przejazd, za który podatnik bądź spółka niebędąca osobą prawną, której podatnicy są wspólnikami, uiści opłatę elektroniczną z wykorzystaniem tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.

Zwróć uwagę!

Podatnicy objęci system e-TOLL odliczenia ulgi dokonują w zeznaniu za 2021 r.

Zastosowanie odliczenia przez wspólników

Spółka jawna osób fizycznych należy do kategorii spółek niebędących osobą prawną. Na gruncie przepisów o PIT spółki takie są transparentne podatkowo. Za podatników podatku dochodowego uznaje się wspólników takich spółek.

Treść art. 5b ust. 2 updof wskazuje, że jeżeli spółka niebędąca osobą prawną prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to przychody wspólników z udziału w takiej spółce, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof). Przy czym przychody wspólników z udziału w takiej spółce określa się na podstawie art. 8 ust. 1 updof. Z uregulowań tego przepisu wynika, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przywołana zasada proporcjonalności ma odpowiednie zastosowanie m.in. do ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. Do kategorii takich ulg należy omawiana ulga dla podatników objętych systemem e-TOLL.

W celu ustalenia kwoty odliczenia trzeba ustalić limit ulgi oraz sumę wydatków, których ona dotyczy, a następnie porównać te wartości. Kwotę odliczenia stanowić będzie:

 • kwota limitu, jeżeli jest ona niższa lub równa sumie wydatków i opłat poniesionych przez spółkę w związku z wdrożeniem systemu e-TOLL, albo
 • suma wydatków i opłat, o których mowa, jeżeli jest niższa od kwoty ustalonego limitu.

Każdy ze wspólników będzie w ramach ulgi mógł odliczyć przysługującą mu część kwoty odliczenia, ustaloną z uwzględnieniem jego udziału w prawie do zysku spółki.

Przykład

Wspólnik A ma 70% udział w prawie do zysku spółki jawnej, a wspólnik B - 30% udział.

Spółka w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje 5 samochodów będących środkami trwałymi. W 2021 r. została objęta systemem e-TOLL i poniosła wydatki na wyposażenie wszystkich samochodów w urządzenie pokładowe umożliwiające pobór opłaty w tym systemie oraz opłatę abonamentową za obsługę tych urządzeń, w łącznej wysokości 3.000 zł (bez VAT).

Do końca 2021 r. wszystkie samochody wykonały przejazd, za który spółka uiści opłatę elektroniczną z wykorzystaniem urządzenia pokładowego. Tym samym wspólnicy spółki nabyli prawo do ulgi z tytułu objęcia systemem e-TOLL. W celu jej zastosowania dokonano następujących ustaleń:

limit ulgi (5 urządzeń x 500 zł) 2.500 zł
łączna kwota wydatków uprawniających do ulgi e-TOLL 3.000 zł
maksymalna kwota odliczenia w spółce 2.500 zł
kwota wydatków nieobjęta ulgą (3.000 zł - 2.500 zł) 500 zł
podział kwoty odliczenia między wspólników, z uwzględnieniem udziału w zysku spółki wspólnik A (2.500 zł x 70%) 1.750 zł
wspólnik B (2.500 zł x 30%) 750 zł

W naszej ocenie, choć z art. 52ja updof wynika, że prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, to jednak dotyczy ona m.in. wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego. Te zaś wydatki poniosła spółka. Dlatego uważamy, że nie należy ustalać osobno limitu kwoty odliczenia dla każdego wspólnika. Stawiałoby to wspólników w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż przy stałej (takiej samej) liczbie urządzeń i innych wydatków związanych e-TOLL, suma dokonanych przez nich odliczeń mogłaby być wyższa niż u podatników prowadzących działalność samodzielnie.

Warto natomiast zauważyć, że dla nabycia ulgi z tytułu objęcia systemem e-TOLL nie jest istotny rodzaj samochodów wchodzących w skład firmowej floty pojazdów. Można stąd wnosić, że ulga dotyczy wydatku z tytułu zakupu i obsługi urządzeń pokładowych do samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych będących środkami trwałym - bez względu na sposób ich wykorzystania (tj. wyłącznie do celów działalności lub w tzw. celach mieszanych).

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.