Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Odliczenia od dochodu  »   Wpłaty na IKZE
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wpłaty na IKZE

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021

Podatnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, a dochody z tego tytułu są ustalane na podstawie norm szacunkowych. W zeznaniu PIT-36 zamierza skorzystać z odliczenia od dochodu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Czy można go uznać za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, a co za tym idzie, przysługuje mu wyższy limit wpłat i odliczenia?

Uważamy, że podatnika, który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, nie można uznać za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym nie dotyczy go wyższy limit wpłat na IKZE. Tak więc w zeznaniu za 2021 r. będzie mógł odliczyć od dochodu te wpłaty w wysokości nieprzekraczającej kwoty 6.310,80 zł.

1. Zasady odliczania

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonane przez podatnika w roku podatkowym podlegają odliczeniu od dochodu do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Prawo do tej ulgi przysługuje podatnikom osiągającym dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej lub 19% stawki podatku liniowego. Odliczenia mogą dokonywać dopiero w zeznaniu podatkowym. Tak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2b i ust. 6g oraz art. 30c ust. 2 i 3b updof.

Obie wspomniane formy opodatkowania mogą być stosowane w przypadku osiągania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Należy jednak nadmienić, że w przypadku gdy dochód z tego tytułu jest ustalany na podstawie:

 • norm szacunkowych dochodu - to obligatoryjnie ma zastosowanie opodatkowanie według skali podatkowej, bądź
 • prowadzonych ksiąg (tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych) - wówczas w myśl art. 9a ust. 7 updof, możliwe jest opodatkowanie dochodu podatkiem liniowym pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.
Zwróć uwagę!

U ryczałtowców umocowanie do dokonywania odliczenia od przychodów wpłat na IKZE stanowi art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993).


2. Limity ulgi

Omawiana ulga podatkowa przysługuje w przypadku dokonywania wpłat na IKZE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808), zwanej dalej ustawą o IKZE. Oszczędności muszą być gromadzone wyłącznie na jednym rachunku IKZE prowadzonym dla podatnika na podstawie umowy zawartej przez niego z określonego rodzaju instytucją finansową, tj. z bankiem, funduszem inwestycyjnym, dobrowolnym funduszem emerytalnym, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem prowadzącym działalność maklerską (art. 8 ust. 1 ustawy o IKZE).

Ponadto wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty limitu, który corocznie jest ogłaszany, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 13a ustawy o IKZE). Co ważne, począwszy od 2021 r. ustalane są odrębne limity wpłat dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą oraz
 • pozostałych osób oszczędzających na IKZE.

W 2021 r. kwoty wpłat na IKZE dla każdej z tych grup zostały ustalone odpowiednio w wysokości: 9.466,20 zł i 6.310,80 zł (obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021 - Mon. Pol. poz. 1059).

Tymczasem z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że podatnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Przystępując do gromadzenia oszczędności poprzez wpłaty na IKZE, będzie zatem uprawniony do pomniejszenia dochodu o sumę dokonanych wpłat, nie więcej jednak niż wynosi roczny limit tych wpłat. Wątpliwości podatnika budzi okoliczność, który limit ma zastosowanie w jego przypadku.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się w pierwszej kolejności do obwieszczenia w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021. Z jego uregulowań wynika, że ustalona na ten rok kwota limitu w wysokości 9.466,20 zł dotyczy wysokości kwoty wpłat, o której mowa w art. 13a ust. 1a ustawy o IKZE. Natomiast treść tego przepisu wskazuje, że chodzi o wpłaty dokonywane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). Z kolei zgodnie z tym przepisem za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. W naszej ocenie, warunku tego nie spełnia podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, bowiem jak wskazuje art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, jej przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Użyte w tym przepisie pojęcie działalności wytwórczej w rolnictwie obejmuje swoim zakresem aktywność stanowiącą działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a updof. W rezultacie na gruncie ustawy o PIT, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców nie można utożsamiać aktywności związanej z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej z wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Mając to na uwadze, uważamy, że podatnika nie dotyczy wyższy limit wpłat na IKZE. Zatem od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej wykazanego w zeznaniu złożonym za 2021 r., będzie mógł odliczyć faktycznie dokonane wpłaty na IKZE w wysokości nieprzekraczającej kwoty 6.310,80 zł.

Wysokość odliczenia ustala się w oparciu o dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Dowody te powinny wskazywać w szczególności dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę. W celu ustalenia prawa do ulgi za dany rok podatkowy, dowód wpłaty na IKZE powinien również zawierać datę poniesienia wydatku.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.