Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga termomodernizacyjna w praktyce
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ulga termomodernizacyjna w praktyce

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 1.11.2021

Począwszy od 2019 r. podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W jej ramach odliczeniu w zeznaniu podatkowym podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w takich budynkach. Aby nabyć to prawo trzeba spełnić warunki z art. 26h updof.

1. Konserwacja dachu

Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Poniósł wydatki na pokrycie blachy dachowej podkładem i farbą, aby zabezpieczyć ją przed korozją. Czy ma prawo odliczyć tego rodzaju wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Prowadzona inwestycja, w naszej ocenie, nie stanowi przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zatem podatnik z tytułu prowadzonych prac nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Treść art. 26h ust. 1 updof wskazuje, że ulga termomodernizacyjna nie przysługuje z tytułu poniesienia jakichkolwiek wydatków dotyczących budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego podatnik jest właścicielem (współwłaścicielem). Prawo do odliczenia wydatków, do wysokości limitu w kwocie 53.000 zł, zyskuje się wówczas, gdy wydatki:

 • mieszczą się w zakresie wydatków wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489) oraz
 • są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 5a pkt 18c updof.

Wśród materiałów budowlanych, urządzeń i usług wymienionych w załączniku do wymienionego rozporządzenia, są m.in. wydatki na materiały budowlane: 

 • wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • wchodzące w skład: instalacji ogrzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu ogrzewania elektrycznego,
 • składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Brak jest jednak we wspomnianym wykazie wydatków na materiały związane z wykonaniem prac polegających na pokryciu dachu podkładem i farbą antykorozyjną.

W naszej ocenie, inwestycja, o której mowa w pytaniu nie mieści się również w zakresie pojęcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przypomnijmy, że na potrzeby ulgi pojęcie "przedsięwzięcie termomodernizacyjne" należy rozumieć w znaczeniu wynikającym z definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.). W myśl tego przepisu przedsięwzięcia termomodernizacyjne to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest m.in. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do m.in. budynków mieszkalnych. Z tego wynika, że zasadniczym celem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku, a dla osiągnięcia tego celu niewystarczające jest przeprowadzenie robót konserwatorskich dachu. Mając to na uwadze, uważamy, że wydatki związane z pokryciem dachu podkładem i farbą antykorozyjną nie uprawniają podatnika do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej.


2. Poniesienie wydatków a sposób zapłaty

Wykonanie usługi związanej z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostało potwierdzone fakturą. Podatnik dokonał zapłaty w gotówce. Czy aby odliczyć poniesiony z tego tytułu wydatek, musi posiadać dowód zapłaty (dowód kasowy)?

Nabycie prawa do ulgi termomodernizacyjnej zostało uwarunkowane poniesieniem wydatku i jego udokumentowaniem fakturą. Bez znaczenia jest sposób zapłaty oraz potwierdzenie tego zdarzenia.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnicy mogą odliczyć do kwoty 53.000 zł wydatki poniesione w związku z realizacją wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych prowadzonych w poszczególnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których są właścicielami lub współwłaścicielami.

Kwotę odliczenia ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług zawartego w cenie, jeżeli podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto regulując kwestie dotyczące wydatków ponoszonych przy realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ustawodawca zastrzegł, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Zasadą jest też, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Przy czym w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z 16 września 2019 r. pt. "Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne" (dostępne są na stronie www.gov.pl) wyjaśniono, że: "Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. W przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę".

Przepisy regulujące ulgę termomodernizacyjną ani objaśnienia resortowe dotyczące jej stosowania, nie odnoszą się do kwestii sposobu płatności i konieczności jego udokumentowania. Zatem brak potwierdzenia zapłaty gotówką i udokumentowanie tego faktu dowodem zapłaty, nie może być podstawą do pozbawienia podatnika prawa do omawianej ulgi.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.