Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Odliczenia od dochodu  »   Samochód osobowy wykorzystywany w firmie i na cele prywatne a prawo ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Samochód osobowy wykorzystywany w firmie i na cele prywatne a prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021

Osoba fizyczna, z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, na potrzeby tej działalności zakupiła samochód osobowy. Samochód ten (stanowiący środek trwały) wykorzystuje również w celach prywatnych. W kosztach uzyskania przychodów ujmuje 75% wydatków związanych z używaniem tego auta, a także 100% odpisów amortyzacyjnych (wartość samochodu nie przekracza 150.000 zł). Czy osoba ta będzie mogła skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć od dochodu wydatki związane z używaniem ww. samochodu na cele rehabilitacyjne (które nie są ujmowane w firmowych kosztach podatkowych)? Czy skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej spowoduje utratę prawa do zaliczania całości odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych?

Jeśli osoba, o której mowa w pytaniu, poniosła wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego jej własność (lub współwłasność), związane z rehabilitacją oraz ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, to co do zasady, przysługuje jej prawo do ulgi rehabilitacyjnej, w tej części, w jakiej wydatki związane z używaniem samochodu nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych. Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej w stosunku do ww. wydatków nie wpływa na firmowe koszty podatkowe, w tym odpisy amortyzacyjne.

Prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom będącym osobami niepełnosprawnymi lub - pod pewnymi warunkami - podatnikom, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, którzy ponieśli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF).

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu. Do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych zalicza się m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika.

Wysokość wydatków odliczanych z ww. tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Stanowi o tym art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków ZFRON, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku ich częściowego sfinansowania (dofinansowania) - odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego

W przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (art. 26 ust. 7c ww. ustawy).

Ministerstwo Finansów w piśmie z 19 lutego 2018 r., stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa, odnosząc się do warunków umożliwiających skorzystanie z ww. ulgi z tytułu używania samochodu (w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2018 r.) wyjaśniło, że:

"(...) Podstawowym warunkiem (skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w związku z używaniem samochodu osobowego - przyp. red.), który musi być spełniony, jest poniesienie wydatku na używanie samochodu osobowego. Wydatek może być każdego rodzaju (paliwo, ubezpieczenie, naprawy, itd.), przy czym źródłem jego finansowania muszą być środki własne (a nie np. NFZ), niezwrócone w jakiejkolwiek formie.

Samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. (...)

W przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego nie jest natomiast wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne dla ustalenia prawa do odliczenia.

W kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dowodami tymi będą np. dowód rejestracyjny samochodu, orzeczenie o niepełnosprawności lub odpis aktu małżeństwa (w przypadku, gdy wydatek dotyczy niepełnosprawnego małżonka pozostającego na utrzymaniu podatnika). (...)"

Samochód wykorzystywany do celów mieszanych a prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Jeżeli osoba niepełnosprawna wykorzystuje firmowy samochód również do celów prywatnych, to w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć tylko tę część wydatków, które nie stanowią firmowych kosztów podatkowych (w omawianym przypadku zasadniczo będzie to 25% wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, gdyż wydatki w tej części nie mogą stanowić firmowych kosztów).

Potwierdza to art. 26 ust. 13a ustawy o PDOF, zgodnie z którym, wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy dodać, że skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej w stosunku do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne nie wpływa na wysokość odpisów amortyzacyjnych, które mogą być kosztem podatkowym na zasadach ogólnych (tu: w ramach limitu 150.000 zł).

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.