Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od dochodu  »   Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w prywatnym domu pomocy a prawo do ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w prywatnym domu pomocy a prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020

Osoba niepełnosprawna w 2019 r. przebywała w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (działającym przy szpitalu) oraz w prywatnym Domu Pomocy. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć opłaty za pobyt w tych placówkach? Czy za 2019 r. może się rozliczyć razem z małżonkiem? W jaki sposób powinna udokumentować poniesione wydatki?

Osoba niepełnosprawna, o której mowa w pytaniu, nie będzie mogła w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu opłat za pobyt w prywatnym Domu Pomocy, natomiast prawo do tej ulgi będzie jej przysługiwało w odniesieniu do wydatków poniesionych na pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - oczywiście, jeśli spełni wszystkie ustawowe warunki do zastosowania tej ulgi, o których mowa dalej.

Ogólne warunki korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, w rozliczeniu rocznym, mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF).

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PDOF. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (pkt 5);
   
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (pkt 6);
   
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa (pkt 9);
   
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem m.in. na turnusie rehabilitacyjnym czy w ww. zakładach (pkt 15).

Odliczeniu od dochodu mogą podlegać takie wydatki, które nie zostały podatnikowi sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały mu zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Wysokość ww. wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty (art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy).

Jeżeli odliczenia dokonuje osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, muszą być spełnione ponadto warunki wskazane w art. 26 ust. 7e ustawy o PDOF (tj. m.in. dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć ustawowego limitu).

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w prywatnym Domu Pomocy

Jak już wskazano, podatnicy - osoby niepełnosprawne (lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne) w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą odliczać od dochodu wydatki wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PDOF. Co ważne, katalog ten jest zamknięty, a to oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione.

W pytaniu wskazano, że osoba niepełnosprawna w 2019 r. poniosła wydatki na pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz w prywatnym Domu Pomocy.

Koszty poniesione na odpłatność za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych zostały wymienione wśród wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (patrz: pkt 6 ww. art. 26 ust. 7a ustawy o PDOF). Natomiast odpłatność za pobyt w prywatnym Domu Pomocy nie znajduje się na wskazanej liście wydatków. Oznacza to, że te pierwsze (koszty pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym) mogą podlegać odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, natomiast wydatki na pobyt w prywatnym Domu Pomocy - nie podlegają takiemu odliczeniu.

Na marginesie można dodać, że gdyby osoba niepełnosprawna poniosła wydatki na pobyt w publicznym Domu Pomocy Społecznej, również nie miałaby prawa do ich odliczenia od dochodu. Placówka taka, jak Dom Pomocy Społecznej, także nie została wymieniona w omawianym katalogu wydatków podlegających odliczeniu. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych (por. np. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS z 29 czerwca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.269.2018.1.RS i nr 0115-KDIT2-2.4011.172.2018.2.RS czy z 16 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.86.2018.2.RS).

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Niezależnie od tego, czy podatnik korzysta z ulgi rehabilitacyjnej, czy też nie - co do zasady - może skorzystać ze wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem. Aby jednak małżonkowie mogli rozliczyć się w ten sposób (wspólnie), powinni być objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym oraz pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i przez cały ten rok powinna istnieć między nimi wspólność majątkowa. Dodatkowo, w roku podatkowym do żadnego z małżonków nie mogły mieć zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem przepisów regulujących opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym), ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Jeśli wszystkie z wymienionych warunków zostaną spełnione, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby małżonkowie skorzystali ze wspólnego rozliczenia dochodów (przychodów). Należy również dodać, że wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu wyłącznie od dochodów danego podatnika, zatem jeżeli w roku podatkowym nie uzyska on dochodów, to nie będzie mógł odliczyć ww. wydatków (podatnik nie może odliczyć ich od dochodów małżonka).

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.