Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od dochodu  »   Wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego sfinansowane pożyczką bankową

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego sfinansowane pożyczką bankową

Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 1.10.2019

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Bank udzielił mu w 2019 r. pożyczki, którą przeznaczył na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych we własnym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Pożyczkę będzie spłacał przez okres 3 lat. Czy podatnik odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej powinien dokonywać przez trzy lata, odliczając w każdym z tych lat spłaconą w danym roku kwotę pożyczki?

Nie. Czas trwania umowy pożyczki pozostaje bez wpływu na okres stosowania ulgi termomodernizacyjnej. Poza tym w jej ramach odlicza się wydatki związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, a nie kwoty wydatkowane na spłatę pożyczki, którą wydatki takie sfinansowano.

Od 1 stycznia 2019 r. na gruncie ustawy o PIT obowiązuje tzw. ulga termomodernizacyjna, którą reguluje art. 26h updof.

W ramach tej ulgi podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych będących ich własnością lub współwłasnością.

Zwróć uwagę!

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne realizowane w danym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Katalog wydatków objętych odliczeniem został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Wydatki z tego wykazu są objęte ulgą, jeżeli:

 • są udokumentowane fakturami wystawionymi przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od VAT oraz
   
 • nie kwalifikują się do wydatków niepodlegających odliczeniu, za które uważa się m.in. wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ustalając kwotę odliczenia, objęte nią wydatki należy uwzględniać w kwotach brutto, czyli z VAT naliczonym, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT. Każdego podatnika (indywidualnie) dotyczy też limit odliczenia. I tak, w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach przez danego podatnika, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł.

Zasadą jest również, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwotę odliczenia, która nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie, można natomiast odliczać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Biorąc pod uwagę okoliczności stanu faktycznego opisane w pytaniu, a w szczególności to że:

 • realizowane przedsięwzięcie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego własnością podatnika,
   
 • inwestycja stanowi przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.),
   
 • wydatki na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych ponoszone w ramach tego przedsięwzięcia, mieszczą się w katalogu określonym rozporządzeniem w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
   
 • wydatki związane z tą inwestycją obciążają podatnika (uszczuplają jego majątek),

należy stwierdzić, że podatnik jest uprawniony do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnik będzie zatem mógł zastosować tę ulgę już w zeznaniu za 2019 r. Tym samym pomniejszy dochód wykazany do opodatkowania podatkiem liniowym o wynikającą z faktury kwotę wydatków, poniesionych w tym roku podatkowym na zakup paneli fotowoltaicznych i wykonanie instalacji. Jeśli kwota tego odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, to jej nieodliczoną część podatnik będzie mógł odliczać w przez 6 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Należy natomiast wyjaśnić, że okres, na jaki podatnik zawarł umowę pożyczki, a także wysokość spłat dokonywanych w każdym roku tego okresu, są bez znaczenia, jeśli chodzi o określenie kwoty odliczenia i czas realizacji omawianej ulgi. Wynika to z tego, że przedmiotem odliczenia nie są wydatki na spłatę pożyczki, której środkami sfinansowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne, lecz wydatki poniesione na konkretne materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją takiego przedsięwzięcia.

Stanowisko to ma potwierdzenie w przedstawionych przez Ministerstwo Finansów (na stronie internetowej www.podatki.gov.pl) objaśnieniach podatkowych z 9 września 2019 r. pt. "Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne". Zawarto w nich wyjaśnienie, z którego jasno wynika, że w razie poniesienia wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które są finansowane pożyczką (kredytem) bankowym lub kredytem udzielonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, można odliczyć całość tych wydatków, bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane.

Przykład

Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W 2019 r. przeprowadził w tym budynku przedsięwzięcie termomodernizacyjne związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych. W związku z tym poniósł wydatki na kwotę 46.000 zł. Przedsięwzięcie to sfinansował pożyczką z banku, którą będzie spłacał przez trzy lata.

Podatnik będzie dokonywał spłat zgodnie z harmonogramem ustalonym na lata 2019-2021. Mimo spłacenia w 2019 r. tylko części pożyczki, w zeznaniu składanym za ten rok podatkowy może on odliczyć w pełnej wysokości wydatki poniesione w związku z realizowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, sfinansowane tą pożyczką.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.