PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczenie wydatków na używanie samochodu przez osobę z orzeczoną III grupą ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczenie wydatków na używanie samochodu przez osobę z orzeczoną III grupą inwalidztwa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Mam orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa, z tym że od dwóch lat w związku z osiągnięciem wymaganego wieku pobieram emeryturę. Czy w zeznaniu za 2017 r. mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć wydatki na używanie samochodu osobowego na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?

Tak, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa daje podatnikowi prawo do odliczenia w zeznaniu za 2017 r., w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego, stanowiącego jego własność (współwłasność) - do kwoty 2.280 zł.

Nowe prawo Do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, uprawniających do ulgi podatkowej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 updof, należą wydatki na używanie samochodu osobowego. Wynika to z art. 26 ust. 7a pkt 14 updof, który od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje w nowym brzmieniu. Stanowi on, że wydatkami rehabilitacyjnymi są wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Nowelizując ten przepis, ustawodawca zniósł pewne obwarowania, które ograniczały możliwość odliczania wydatków na używanie samochodów osobowych przez osoby niepełnosprawne lub podatników mających na utrzymaniu takie osoby. Chodzi o przesłanki odnoszące się do:

 • stopnia niepełnosprawności osób niepełnosprawnych (I lub II grupa inwalidztwa) oraz
   
 • celu używania samochodów (konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne).

W efekcie tej zmiany nastąpiło rozszerzenie zarówno kręgu podatników mających prawo do odliczania takich wydatków, jak też zakresu samych wydatków.

Obecnie, w świetle art. 26 ust. 7a pkt 14 updof, uznanie wydatków na używanie samochodu osobowego za wydatki rehabilitacyjne, nie jest warunkowane zaliczeniem osoby, której wydatki te dotyczą, do I lub II grupy inwalidztwa. To oznacza, że skorzystanie z odliczenia takich wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe również, w sytuacji gdy osoba, której wydatek dotyczy, posiada orzeczenie, które nie kwalifikuje jej do jednej z tych grup inwalidztwa.

Aby skorzystać z omawianego odliczenia, konieczne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia lub decyzji, o których mowa w art. 26 ust. 7d i 7g updof. Wymienia się tu m.in. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach.

W rezultacie, odnosząc się do sytuacji opisanej w pytaniu, należy stwierdzić, że skoro podatnik posiada orzeczenie o zaliczeniu go do III grupy inwalidztwa, to przysługuje mu prawo do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego jego własność lub współwłasność. Fakt, że podatnik osiągnął wiek emerytalny, jest tu bez znaczenia, gdyż okoliczność ta nie powoduje utraty ważności wspomnianego orzeczenia, a skutkuje nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego w miejsce wcześniejszego świadczenia rentowego.

Warto dodać, że choć znowelizowany art. 26 ust. 7a pkt 14 updof obowiązuje od początku 2018 r., to ustawodawca dopuścił jego stosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. (wynika to z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. poz. 2175). Oznacza to dla podatnika możliwość odliczenia wydatków z tytułu używania samochodu osobowego w zeznaniu za 2017 r. W kwocie odliczenia można przy tym ująć wszelkie wydatki z tytułu używania samochodu, w tym wydatki na paliwo, ubezpieczenie OC, przeglądy techniczne, naprawy itp. Trzeba przy tym zaznaczyć, że odliczyć można jedynie wydatki faktycznie poniesione. Przy czym nie może to być kwota wyższa niż 2.280 zł. Podkreślić też należy, że choć ustawodawca nie wymaga w tym przypadku dokumentowania wydatków objętych odliczeniem, organy podatkowe są uprawnione badać zasadność zastosowania ulgi. Ciężar wykazania prawa do ulgi i kwoty odliczenia ciąży na podatnikach. Brak dowodów potwierdzających poniesienie kosztów może w istotny sposób utrudnić dowiedzenie tego prawa.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.