PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od podatku  »   Ustalenie kwoty ulgi abolicyjnej do odliczenia we wspólnym zeznaniu ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalenie kwoty ulgi abolicyjnej do odliczenia we wspólnym zeznaniu małżonków - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Podatnik osiągający dochody za granicą może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Przy czym ulgę abolicyjną musi obliczyć jako różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania (tj. odliczenia proporcjonalnego oraz wyłączenia z progresją) w odniesieniu do własnego, a nie od łącznych dochodów małżonków.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2017 r., nr 1061-IPTPB2.4511.286.2016.7.KR.

Podatnik, który w 2014 r. osiągał dochody w Polsce i Korei Płd., złożył zeznanie podatkowe wspólnie z małżonką. Skorzystał przy tym z ulgi abolicyjnej. Wysokość przysługującej ulgi obliczył jako różnicę między podatkiem od łącznych dochodów małżonków obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem od łącznych dochodów z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Po analizie przepisów regulujących tę ulgę uznał jednak, że zastosowanie przepisów o wspólnym rozliczeniu małżonków przy obliczeniu kwoty ulgi było nieprawidłowe. W celu potwierdzenia tego stanowiska wystąpił z wnioskiem o wydanie w jego indywidualnej sprawie interpretacji przepisów podatkowych.

Minister Finansów uznał, że w przypadku wspólnego rozliczenia dochodów przez małżonków, ulgę abolicyjną należy odliczyć jako różnicę pomiędzy podatkiem od łącznych dochodów małżonków obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem od łącznych dochodów obliczonym metodą wyłączenia z progresją.

WSA w Gliwicach wyrokiem z 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1290/16 rozpoznał skargę podatnika i orzekł o uchyleniu wydanej interpretacji indywidualnej jako nieprawidłowej. Zdaniem Sądu rację ma podatnik, że przy obliczaniu wysokości ulgi abolicyjnej nie należy stosować przepisów o wspólnym rozliczeniu małżonków.

Organ podatkowy rozpoznając ponownie wniosek podatnika, wydał interpretację, w której uwzględnił stanowisko sądu administracyjnego.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Stwierdził, że przy zachowaniu warunków określonych w art. 6 ust. 2 (i następnych) updof, podatnik miał prawo rozliczyć swoje dochody uzyskane w Polsce i Korei Płd., w zeznaniu złożonym wspólnie z małżonką. W tym przypadku podatek jest określany na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Od tak wyliczonego podatku każdy z małżonków może dokonywać odliczeń w ramach przysługujących mu ulg podatkowych.

W analizowanej sprawie podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, będąc obowiązany do rozliczenia dochodów uzyskanych w Korei Płd., do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, nabył prawo do ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g updof. Jak wynika z tego przepisu, ulga abolicyjna polega na odliczeniu od podatku, obliczonego według skali podatkowej (tj. zgodnie z art. 27 updof), pomniejszonego o zapłacone i podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwoty stanowiącej różnicę między:

 • podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a updof, a 
   
 • podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, zgodnie z art. 27 ust. 8 updof.

Wskazane przepisy regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych według obu wymienionych metod odnoszą się do podatnika, który uzyskał dochody za granicą. Również przepisy o uldze abolicyjnej stanowią, że przysługuje ona podatnikowi. Prowadzi to do wniosku, że nawet jeśli podatnik korzysta z możliwości opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka, przy ustalaniu kwoty odliczenia przysługującego mu z tytułu ulgi abolicyjnej musi uwzględnić podatek obliczony przy zastosowaniu obu metod unikania podwójnego opodatkowania wyłącznie od swoich dochodów krajowych i zagranicznych, a nie od łącznych dochodów swoich i małżonka. Do obliczenia ulgi abolicyjnej nie mają bowiem zastosowania przepisy o wspólnym opodatkowaniu małżonków.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.