Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Zaliczki należne u przedsiębiorcy pracującego na etacie

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaliczki należne u przedsiębiorcy pracującego na etacie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

W PIT-36 za 2019 r. rozliczam dochody z działalności gospodarczej, którą prowadzę samodzielnie. Czy wykazywane w zeznaniu zaliczki należne powinny być ustalone z uwzględnieniem stosownej kwoty zmniejszającej, jeżeli w roku podatkowym byłem jednocześnie zatrudniony na etacie, a płatnik również stosował kwotę zmniejszającą przy obliczaniu zaliczki od dochodów z pracy? Czy zaliczka należna to kwota po odliczeniach?

Zaliczki należne wykazywane w zeznaniu powinny odpowiadać zaliczkom obliczanym w trakcie roku podatkowego, przy zastosowaniu obowiązującej skali podatkowej, kwoty zmniejszającej podatek oraz przysługujących odliczeń od dochodu i podatku.

W trakcie roku podatkowego od dochodu uzyskanego ze stosunku pracy oraz z działalności gospodarczej należy opłacać zaliczki na podatek. Przy czym gdy dochody z działalności są opodatkowane według skali podatkowej, łączenie tego rodzaju aktywności z pracą na etacie wpływa na sposób obliczania zaliczek przez płatnika.

Obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy spoczywa na pracodawcy pełniącym funkcję płatnika. Jak wynika z art. 32 ust. 3 updof, płatnik pomniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży oświadczenie na formularzu PIT-2. W świadczeniu tym informuje pracodawcę, że m.in. nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, od których jest obowiązany opłacać zaliczki obliczone według skali podatkowej na podstawie art. 44 ust. 3 updof.

Oświadczenie raz złożone pozostaje ważne również w latach następnych, o ile zmianie nie uległ stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich. Jeżeli pracownik złożył PIT-2, a następnie poinformuje płatnika o zmianie stanu faktycznego z niego wynikającego (np. w związku z osiąganiem dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej), to wówczas płatnik zaprzestaje stosowania kwoty zmniejszającej. Tak wynika z art. 32 ust. 4 updof.

Zwróć uwagę!

Płatnik nie może samodzielnie zdecydować o niepotrącaniu kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki od dochodu pracownika. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczy kwotę 85.528 zł. Wówczas za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód przekroczy tę kwotę, płatnik z mocy ustawy zaprzestaje jej stosowania.

Jeżeli podatnik zatrudniony na etacie podejmie działalność gospodarczą, to fakt osiągania dochodów ze stosunku pracy nie wpływa na sposób obliczania przez niego zaliczek na podatek od dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Sposób ich obliczania wynika z art. 44 ust. 3 updof.

Uwzględniając regulacje wynikające z powołanego przepisu, należy stwierdzić, że podatnik miał obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, poczynając od miesiąca, w którym dochody z tej działalności przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof.

Wysokość zaliczek powinna być ustalana w następujący sposób:

 • pierwsza zaliczka - jako podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b updof,
   
 • zaliczka za dalsze miesiące - w kwocie różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Dodajmy, że o wysokości stawki podatku i możliwości zastosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek decyduje wysokość uzyskanego dochodu. I tak, jeżeli dochody podatnika z działalności gospodarczej nie przekroczą kwoty 85.528 zł, to ma on prawo przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy stosować najniższą stawkę podatku i kwotę zmniejszającą podatek w pełnej wysokości, określonej w art. 27 ust. 1b updof. Natomiast jeżeli jego dochody przekroczą kwotę 85.528 zł, wówczas zaliczka powinna być obliczana według wyższej stawki i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Pewne utrudnienie przy obliczaniu zaliczek w 2019 r. było spowodowane wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 1835). Na mocy postanowień tej ustawy zmianie uległa m.in. stawka podatku określona w pierwszym przedziale skali podatkowej oraz kwota zmniejszająca podatek, w następstwie czego w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. przy obliczaniu zaliczek z działalności gospodarczej miały zastosowanie nowe parametry.

W rezultacie, mając na uwadze omówione regulacje w zakresie obliczania zaliczek na podatek od dochodów z działalności gospodarczej w 2019 r. obowiązujące przed i po nowelizacji, należy stwierdzić, że jeżeli u podatnika dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek:

1) nie przekraczał kwoty 85.528 zł, to zaliczki powinien on był liczyć następująco:

 • (dochód x 18% - 556,02 zł) - suma zaliczek za miesiące poprzedzające ? w okresie do 30 września 2019 r.,
   
 • (dochód x 17,75% - 548,30 zł) - suma zaliczek za miesiące poprzedzające ? w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r.,

2) przekraczał 85.528 zł, zaliczki należało liczyć według wzoru:

 • (15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł) - suma zaliczek za miesiące poprzedzające ? w okresie do 30 września 2019 r.,
   
 • (15.181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł) - suma zaliczek za miesiące poprzedzające ? w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
Zwróć uwagę!

Fakt obowiązywania nowej skali podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek stosowanych przy obliczaniu podatku należnego w zeznaniu za 2019 r., nie powoduje obowiązku przeliczania zaliczek na podatek obliczonych w trakcie roku podatkowego.

Skoro przy obliczaniu zaliczek na podatek z działalności gospodarczej ma zastosowanie art. 26 i 27b updof, to należy uznać, że zaliczkę należną stanowi kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego, tj. zaliczka obliczona z uwzględnieniem przysługujących podatnikowi odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu opłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.