Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Odliczenia od podatku  »   Ulga abolicyjna
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga abolicyjna

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1086) z dnia 1.03.2021

Na podstawie art. 27g ustawy o PDOF, podatnicy, którzy za granicą uzyskali dochody podlegające rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia:

1) ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

2) z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PDOF (czyli m.in. z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej, publicystycznej, z uprawiania sportu, z umów zlecenia i umów o dzieło, z kontraktów menedżerskich),

3) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub

4) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

- mają prawo odliczyć od podatku dochodowego (obliczonego według skali i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne), kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją.

Nowe prawo Poczynając od rozliczenia podatku dochodowego za 2021 r. (tj. w zeznaniach podatkowych składanych w 2022 r.) odliczenie ulgi abolicyjnej nie będzie mogło przekroczyć kwoty 1.360 zł. Na zasadzie wyjątku limit ulgi abolicyjnej nie będzie miał zastosowania do dochodów osiąganych ze stosunku pracy oraz z umów zlecenia lub umów o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PDOF, z tytułu umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw, np. przez marynarzy (art. 27g ust. 2 i 5 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.).

Natomiast w rozliczeniu podatku za 2020 r. podatnicy mogą korzystać z ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Przykład

Pan Jan, który posiada w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, od 2019 r. pracuje na terytorium Wielkiej Brytanii na podstawie umowy o pracę zawartej z angielskim pracodawcą. Zgodnie polsko-angielską konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania do dochodów, które pan Jan uzyskał z pracy najemnej na terytorium Wielkiej Brytanii:

 • w 2019 r. ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją; a więc ulga abolicyjna jest tu bezprzedmiotowa,
 • w 2020 r. ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia; zatem w zeznaniu podatkowym za 2020 r. pan Jan może skorzystać z ulgi abolicyjnej obliczonej zgodnie z art. 27g ust. 2 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. (tj. w pełnej wysokości),
 • w 2021 r. ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia; w zeznaniu podatkowym za 2021 r. pan Jan może skorzystać z ulgi abolicyjnej obliczonej zgodnie z art. 27g ust. 2 i 5 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. (tj. w limitowanej wysokości).

Przykład

Obliczenie ulgi abolicyjnej przysługującej panu Adamowi, o którym była mowa w przykładzie podanym w rozdziale II pkt 2, zgodnie z art. 27g ust. 2 ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r.):

 • łączny dochód do ustalenia stopy procentowej przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją = 32.000 zł + 8.000 zł = 40.000 zł,
 • podatek obliczony dla celów ustalenia stopy procentowej według skali podatkowej = (40.000 zł × 17%) - 525,12 zł = 6.274,88 zł,
 • stopa procentowa = (6.274,88 zł : 40.000 zł) × 100% = 15,69%,
 • przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatek dochodowy za 2020 r. wyniósłby w Polsce 1.255,20 zł (8.000 zł × 15,69%),
 • podatek dochodowy za 2020 r. obliczony z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia wyniósł 3.274,88 zł,
 • w 2020 r. pan Adam nie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kwota ulgi abolicyjnej wyniesie zatem 2.019,68 zł (tj. 3.274,88 zł - 1.255,20 zł).

Ulga abolicyjna odpowiednio ma zastosowanie w przypadku podatników opłacających 19% podatek liniowy (art. 27g ust. 4 ustawy o PDOF) bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Ulgę abolicyjną za 2020 r. należy wykazać w załączniku PIT/O(25) (część C, poz. 47 lub 48), a następnie przenieść odpowiednio do zeznania: PIT-28(23) poz. 152; PIT-28S(23) poz. 118; PIT-36(28) poz. 266 lub 267; PIT-36S(28) poz. 60; PIT-36L(17) poz. 71 bądź PIT-36LS(17) poz. 58.

wykrzyknik Prawo do ulgi abolicyjnej przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, przyznaje państwu źródła możliwość opodatkowania określonego dochodu, a jednocześnie w odniesieniu do tego dochodu przewiduje stosowanie w państwie rezydencji metody proporcjonalnego odliczenia.

W takiej sytuacji (tj. wówczas, gdy umowa międzynarodowa jest zawarta) bez znaczenia jest to, czy druga strony umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (państwo źródła) zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym faktycznie pobiera podatek od danego dochodu.

Prawidłowość takiego poglądu potwierdził Minister Rozwoju i Finansów w interpretacji ogólnej z 31 października 2016 r., nr DD10.8201.1.2016.GOJ, a także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji indywidualnej z 9 października 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.560.2020.1.MM.

Prawo do ulgi abolicyjnej nie przysługuje:

 • w stosunku do dochodów uzyskanych w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 599); na liście tej znajdują się m.in. Andora, Hongkong, Malediwy, Monako, Panama, Seszele,
 • w sytuacji, gdy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane przez polskiego rezydenta za granicą podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, bowiem umowa nie pozwala państwu źródła na ich opodatkowanie (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.389.2017.2.MAP) bądź
 • w sytuacji, gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. w Brazylii), a w państwie tym nie pobrano od niego podatku (interpretacja ogólna Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 31 października 2019 r., nr DD4.8201.1.2019).
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.