PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od podatku  »   Ulga abolicyjna przy braku zapłaty podatku za granicą
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga abolicyjna przy braku zapłaty podatku za granicą

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 5 (484) z dnia 20.02.2019

Jestem obywatelem polskim i mam w Polsce miejsce zamieszkania. Od 2018 r. pracuję za granicą. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody zagraniczne będę musiał rozliczyć w Polsce metodą proporcjonalnego odliczenia. Czy będą mógł w zeznaniu podatkowym skorzystać z ulgi abolicyjnej, jeśli w państwie źródła nie płacę podatku od tych dochodów, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego?

W tym przypadku podatnik choć nie płaci podatku w państwie obcym, gdzie uzyskuje dochód, będzie mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej przy rozliczaniu tych dochodów w Polsce.

Analiza art. 27g updof, który reguluje ulgę abolicyjną, prowadzi do wniosku, że korzystanie z tej ulgi nie jest uzależnione od faktycznej zapłaty podatku w obcym państwie od uzyskanych tam dochodów. Jednak określając mechanizm wyliczania kwoty ulgi abolicyjnej, ustawodawca odsyła m.in. do art. 27 ust. 9 updof. Przepis ten określa sposób rozliczania dochodów zagranicznych według metody proporcjonalnego odliczenia. Istotnym elementem tego rozliczenia jest pomniejszenie podatku dochodowego obliczonego zgodnie z przepisami polskimi o kwotę podatku (lub jego odpowiednią część) zapłaconego za granicą. W rezultacie pojawiają się wątpliwości, czy w sytuacji gdy za granicą obowiązek podatkowy nie wystąpił, podatnik rozliczając ten dochód w Polsce, ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej. W rozstrzygnięciu tego problemu pomocne są wyjaśnienia udzielane przez organy podatkowe.

W szczególności należy przypomnieć stanowisko wyrażone przez Ministra Rozwoju i Finansów w interpretacji ogólnej z 31 października 2016 r., nr DD10.8201.1.2016.GOJ. Wynika z niej, że gdy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód polskiego rezydenta podatkowego uzyskany w drugim państwie może być opodatkowany w obu państwach, ale na mocy szczególnych rozwiązań prawa wewnętrznego drugie państwo zwalnia ten dochód z opodatkowania, to nie stoi to na przeszkodzie rozliczeniu takiego dochodu w Polsce zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, wskazaną jako metoda uniknięcia podwójnego opodatkowania. W rezultacie polski rezydent podatkowy przy rozliczaniu zagranicznego dochodu w Polsce ma prawo do zastosowania ulgi abolicyjnej.

To rozstrzygnięcie odpowiada sytuacji podatnika opisanej w pytaniu, co prowadzi do wniosku, że chociaż nie zapłaci on podatku w państwie obcym, gdzie uzyskuje dochód, będzie mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej przy rozliczaniu tych dochodów w Polsce.

Na koniec warto dodać, że organy podatkowe przyjmują, że ulga abolicyjna nie przysługuje, gdy polski rezydent podatkowy:

 • osiąga dochody w państwie, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i od dochodów tych nie jest za granicą pobierany podatek (por. interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r., nr DD7.8222.2.2016.GOJ), oraz
   
 • nie płaci za granicą podatku od uzyskanego tam dochodu, gdyż zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód ten podlega opodatkowaniu tylko w Polsce; uznają bowiem, że nie dochodzi wówczas do podwójnego opodatkowania dochodu, a metody unikania podwójnego opodatkowania nie mają tu zastosowania (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.550.2017.2.JK2).
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.