Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Odliczenia od dochodu  »   Ustalenie daty powstania niepełnosprawności na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalenie daty powstania niepełnosprawności na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Osoba uzyskała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane w dniu 07.12.2020 r. W orzeczeniu tym wpisano, że niepełnosprawność istnieje od lutego 2018 r., natomiast ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 25.09.2020 r. Czy osoba ta może dokonać korekty zeznania PIT-37 za 2019 r. w celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

Jeśli osoba, o której mowa w pytaniu, w 2019 r. poniosła wydatki na cele rehabilitacyjne, które uprawniają ją do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, to będzie mogła je odliczyć od dochodu, dokonując korekty zeznania podatkowego za ten rok. W tej sytuacji odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają określone wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione od dnia powstania niepełnosprawności.

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, mogą odliczać od dochodu poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (dalej: wydatki na cele rehabilitacyjne). Stanowi o tym art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF.

Katalog ww. wydatków zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione m.in. na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a,

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Posiadanie orzeczenia jako jeden z warunków zastosowania ulgi rehabilitacyjnej

Jednym z warunków odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczenie takich wydatków może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Ustalenie daty powstania niepełnosprawności

Posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności jest jednym z podstawowych warunków do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej (obok warunku poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne).

Co do zasady, odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, iż niepełnosprawność powstała wcześniej bądź stopień niepełnosprawności datowany jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności zasadniczo może odliczyć wydatki poniesione od dnia powstania niepełnosprawności bądź od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data ustalenia stopnia niepełnosprawności. W naszej ocenie o tym, jaka data będzie miała tu zastosowanie, zasadniczo powinien decydować rodzaj poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne. W sytuacji bowiem, gdy wraz z poniesieniem danego wydatku wskazany jest stopień niepełnosprawności (np. wydatki poniesione na usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa), decydować powinna data ustalenia stopnia niepełnosprawności. Natomiast w pozostałych przypadkach - co do zasady - istotna powinna być data powstania niepełnosprawności (chyba, że nie została ona określona - w takim przypadku decydować może data wydania orzeczenia).

Podobne wnioski można wysnuć z interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS z 30 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.386.2020.2.MM, czy z 8 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.407.2019.2.KF.

Jeśli wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione zostały w latach wcześniejszych, uwzględnienie ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe poprzez złożenie korekty zeznań podatkowych za lata, w których zostały one poniesione. Prawo do ww. korekty przewiduje art. 81 Ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika, że podatnicy są uprawnieni do skorygowania deklaracji podatkowej (m.in. zeznania podatkowego), a korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej. Warto zaznaczyć, że korekty zeznania podatkowego można dokonywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przykład

Podatnik uzyskał orzeczenie o zakwalifikowaniu go do lekkiego stopnia niepełnosprawności wydane w grudniu 2020 r. W orzeczeniu tym wpisano, że niepełnosprawność powstała od lutego 2018 r., natomiast stopień niepełnosprawności datuje się od września 2020 r.

Osoba ta we wskazanych latach (2018-2020) poniosła wydatki związane z używaniem samochodu osobowego stanowiącego jego własność.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia wydatków związanych z używaniem ww. samochodu (w ramach ulgi rehabilitacyjnej), poniesionych od daty powstania niepełnosprawności, tj. poniesionych od lutego 2018 r. Przy czym zeznania złożone za ww. lata (bez uwzględnienia ulgi rehabilitacyjnej) wymagają złożenia odpowiedniej korekty.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.