Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby niepełnosprawnego ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby niepełnosprawnego dziecka

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021

Podatniczka ma na utrzymaniu syna. Dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. Na potrzeby związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych dziecka, podatniczka w 2020 r. ponosiła wydatki na używanie samochodu osobowego będącego jej własnością. Czy w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć te wydatki w wysokości 2.280 zł?

Tak, podatniczka może dokonać odliczenia w wysokości 2.280 zł, pod warunkiem, że tyle wyniosły poniesione przez nią wydatki z tytułu używania samochodu osobowego.

Podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej po spełnieniu warunków określonych w art. 26 updof. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych, poniesionych w roku podatkowym. Mogą z niej korzystać również podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przesłanki, od których spełnienia zależy uznanie, że podatnik ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, określa art. 26 ust. 7e updof. Z jego uregulowań wynika, że chodzi tu o utrzymanie osób niepełnosprawnych:

 • takich jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, oraz
 • których dochody w roku podatkowym nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1300), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (czyli 14.400 zł w 2020 r.), z wyłączeniem alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 updof, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a updof, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Osoby, o których mowa muszą też posiadać wydane przez właściwy organ orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną (art. 26 ust. 7d i 7g updof).

Należy zauważyć, że część orzeczeń może mieć charakter tymczasowy, wobec czego tracą ważność po upływie okresu, na jaki zostały wydane. W 2020 r. trwający stan epidemii znacząco wpłynął na organizację pracy organów orzekających w sprawach niepełnosprawności. W związku z tym na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.) wprowadzono zasadę przedłużania ważności orzeczeń. Pisaliśmy na ten temat w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 3 z 2021 r., w artykule pt. "Przedłużenie ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej wpływa na prawo do ulgi rehabilitacyjnej".

Zwróć uwagę!

Dochody osoby niepełnosprawnej za 2020 r. nie mogą przekraczać 14.400 zł, aby podatnik mający na utrzymaniu taką osobę, mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu składanym za 2020 r.

Zamknięty katalog wydatków, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej, zawiera art. 26 ust. 7a updof. Do tej kategorii należą m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Nabycie prawa do odliczenia takich wydatków zależy od tego, czyją własność stanowi samochód. Zastrzeżono bowiem wprost, że musi on stanowić własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia.

Warto dodać w tym miejscu, że omawiane przepisy nie wskazują, jakiego rodzaju wydatki dotyczące samochodu osobowego mogą być uwzględniane w kwocie odliczenia. W praktyce przyjmuje się, że mogą to być zarówno koszty związane z eksploatacją samochodu (w szczególności wydatki na paliwo, olej silnikowy i inne płyny), jak też wydatki ponoszone na utrzymanie samochodu w stanie pozwalającym na jego bezpieczne i zgodne z prawem używanie (np. przeglądy techniczne, naprawy, zakup części, składki ubezpieczenia OC). Tak wynika z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe, np. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.596.2018.2.EC.

Informacją ważną dla korzystających z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego jest to, że aby dokonać odliczenia, nie muszą dokumentować ponoszonych wydatków. Pomimo tego kwota odliczenia powinna być ustalana na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, a jeżeli ich łączna wysokość przekroczy kwotę 2.280 zł, to kwotę odliczenia ogranicza się do wysokości tego limitu.

Odnosząc omówione regulacje do sytuacji opisanej w pytaniu, należy wnosić, że podatniczka spełnia warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. W zeznaniu za 2020 r. będzie więc mogła odliczyć wydatki poniesione z tytułu używania należącego do niej samochodu osobowego na potrzeby związane z rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka i ułatwieniem mu wykonywania czynności życiowych. Kwota odliczenia powinna odpowiadać wydatkom faktycznie poniesionym, a jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.280 zł, trzeba ją ograniczyć do wysokości tego limitu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.