Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Odliczenia od dochodu  »   Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, gdy współwłaścicielami budynku jest ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, gdy współwłaścicielami budynku jest rodzeństwo

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021

Rodzeństwo (brat i siostra) są właścicielami nieruchomości. Każdy z nich, jako współwłaściciel tej nieruchomości, chciałby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

1) Czy rodzeństwo obejmuje łączny limit wydatków na ulgę termomodernizacyjną, czy też każdy z nich może skorzystać z własnego limitu?

Limit wydatków na ulgę termomodernizacyjną, o którym mowa w pytaniu, czyli inaczej mówiąc maksymalna kwota do odliczenia wydatków poniesionych na przedsięwzięcie(a) termomodernizacyjne, przysługuje odrębnie każdemu podatnikowi, który takie wydatki poniósł.

Przypomnijmy, iż kwota ww. odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach (które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek). Ulga ta przysługuje na nieruchomość będącą budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Ponadto podatnik musi być jej właścicielem lub współwłaścicielem.

Limit ulgi, o którym mowa, jest określony dla każdego podatnika, co oznacza, że każdy podatnik (tu: zarówno brat, jak i siostra) może skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia wydatków w ramach ww. ulgi, do wysokości nieprzekraczającej 53.000 zł.


2) Czy realizując wspólne przedsięwzięcie, w celu skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, faktury dokumentujące wydatki termomodernizacyjne powinny być wystawione na każdego z rodzeństwa osobno, czy też mogą oni być wpisani na nich oboje (jeśli tak, to czy wydatki można odliczyć w proporcji)?

Wysokość wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Oznacza to, że aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, podatnik powinien widnieć na fakturze jako nabywca. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby faktura była wystawiona na kilku nabywców (tu: na brata i siostrę, którzy wspólnie ponieśli wydatki).

Zatem, jeśli brat i siostra realizują wspólne przedsięwzięcie termomodernizacyjne, to mogą oni odliczać wydatki poniesione na ten cel, zarówno z faktur wystawionych odrębnie na każdego z nich, jak i faktur wystawionych na nich oboje.

Przepisy ustawy o PIT nie określają, w jaki sposób należy określić wysokość wydatków podlegających odliczeniu w ramach omawianej ulgi, gdy na fakturze widnieje kilku nabywców (podatników będących właścicielami/współwłaścicielami budynku). Naszym zdaniem, w takiej sytuacji warto sporządzić dodatkową adnotację (np. na odwrocie faktury) informującą o wysokości wydatków poniesionych przez każdego podatnika. Jeśli nie zostanie ona sporządzona, należałoby przyjąć, że każdy z nabywców poniósł połowę wydatków. Należy dodać, że w tym przypadku nie ma znaczenia proporcja udziałów w prawie do nieruchomości, przypadająca na danego podatnika. Przepisy ustawy o PIT nie nakładają na podatników obowiązku dzielenia wydatków termomodernizacyjnych proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w nieruchomości. Nie ma jednak przeszkód, aby współwłaściciele budynku ustalili między sobą taką proporcję. Jeśli poniosą wydatki według ww. proporcji, to również w takiej wysokości będą mogli je odliczyć w ramach omawianej ulgi (do wysokości ustawowego limitu).


3) Podatnik otrzymał dotację na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Czy wydatki w części niepokrytej dotacją mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Tak. Wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w części niepokrytej dotacją, mogą zostać odliczone w ramach omawianej ulgi.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można więc odliczyć wydatków w części, w jakiej zostały one podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócone (sfinansowane). Gdyby podatnik dokonał odliczenia wydatków w ramach ww. ulgi, a w kolejnym roku (latach) otrzymał ich zwrot, wówczas byłby obowiązany doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.


4) Czy ulgę termomodernizacyjną można rozliczyć w PIT-36L?

Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Prawo to przysługuje również podatnikom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem podatnik rozliczający się tzw. podatkiem liniowym, który w danym roku podatkowym poniósł wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, może w zeznaniu podatkowym PIT-36L, składanym za ten rok, dokonać ich odliczenia (na warunkach ustawowych).


5) Czy niewykorzystaną kwotę ulgi można "przenieść" na następny rok, jeśli podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia w całości poniesionych wydatków z uwagi na "niski" podatek?

Podatnik ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, poniesione w roku podatkowym. Odliczenia ww. wydatków dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono. Jeśli jednak kwota odliczenia przekracza roczny dochód podatnika, podatnik może dokonać odliczenia "pozostałej" (nieodliczonej) kwoty w kolejnych latach (nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.