PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od dochodu  »   Uwzględnienie ulgi rehabilitacyjnej w korekcie zeznania podatkowego
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uwzględnienie ulgi rehabilitacyjnej w korekcie zeznania podatkowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019

Jestem osobą niepełnosprawną. Za 2018 r. złożyłam już zeznanie podatkowe PIT-37. W 2018 r. poniosłam wydatki z tytułu używania samochodu osobowego, którego jestem właścicielką, jednak nie odliczyłam ich od dochodu. Czy mogę odliczyć te wydatki, składając korektę zeznania za 2018 r.?

Czytelniczka może odliczyć od dochodu, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatki poniesione w 2018 r. na używanie samochodu osobowego, stanowiącego jej własność, składając korektę zeznania podatkowego (PIT-37) za 2018 r. Warunkiem odliczenia ww. wydatków, również w ramach korekty zeznania, jest spełnienie wszystkich ustawowych warunków, o których piszemy w dalszej części artykułu.

Zasady ogólne dotyczące stosowania ulgi z tytułu używania samochodu osobowego

Zasadniczo osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia, może w rocznym zeznaniu podatkowym - w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej - odliczyć od dochodu wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego (własnego lub stanowiącego współwłasność). Wysokość tego odliczenia w skali roku podatkowego nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł. Tak wynika z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF.

Przypomnijmy, iż od 1 stycznia 2018 r. ulga z tytułu używania samochodu osobowego jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności. Dodatkowo, z dniem 1 stycznia 2018 r. zlikwidowano ograniczenie dotyczące odliczania wydatków związanych z dojazdem wyłącznie na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Zdaniem organów podatkowych, pod pojęciem wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty przejazdu, ale również koszty eksploatacji i utrzymania samochodu, takie jak np. przeglądy techniczne, naprawy, zakup części czy obowiązkowe ubezpieczenie OC (por. np. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.596.2018.2.EC). Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 sierpnia 2018 r. (będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa) potwierdziło, że do wydatków z tytułu używania samochodu można zaliczyć także wydatki poniesione na dobrowolne ubezpieczenie samochodu.

wykrzyknik Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest faktyczne poniesienie wydatku na używanie samochodu osobowego. Przy czym kwota 2.280 zł jest maksymalną, która może być odliczona z tego tytułu. Ulga nie przysługuje, gdy wydatek zostanie podatnikowi sfinansowany/dofinansowany lub zwrócony w jakiejkolwiek formie.

W przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednak na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

Odliczenie wydatków w ramach korekty zeznania

Generalnie wydatki poniesione w ramach tzw. ulg podatkowych, przewidzianych w ustawie o PDOF, podlegają odliczeniu od dochodu/podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika. Przepisy ww. ustawy nie zawierają regulacji, które zabraniałyby odliczania takich wydatków w trybie korekty zeznania podatkowego. Oznacza to, że z ulg podatkowych, w tym m.in. z tytułu używania samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej, podatnicy mogą korzystać również składając korektę zeznania podatkowego.

W świetle powyższego, o ile Czytelniczka spełnia wszystkie ww. warunki do zastosowania ulgi rehabilitacyjnej, nie ma przeszkód, aby w trybie korekty zeznania podatkowego za 2018 r. odliczyła wydatki poniesione w 2018 r. z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego jej własność (z uwzględnieniem ustawowego limitu, tj. kwoty 2.280 zł).

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.