Facebook
PIT 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Dochody zagraniczne  »   Odliczenie od zagranicznego przychodu 30% diety
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odliczenie od zagranicznego przychodu 30% diety

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023

Od 1 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. pan Piotr pracował w Holandii na podstawie umowy o pracę zawartej z tamtejszym pracodawcą (w sumie 57 dni). Dieta za dobę podróży służbowej w Holandii wynosi 50 euro. Czy kwotę tę należy przeliczać na złote i ewentualnie według jakiego kursu?

Ponieważ diety zmniejszają zagraniczny dochód do opodatkowania, który jest wyrażony w euro, to nie ma potrzeby przeliczania ich na złote.

W oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, wolna od podatku jest część przychodów osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam przychody m.in. ze stosunku pracy. Zwolnienie przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w odrębnych przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Dla celów wyliczenia kwoty omawianego zwolnienia należy brać pod uwagę dni, w których podatnik:

 • przebywał za granicą (uwzględnia się soboty, niedziele oraz dni przyjazdu do kraju wykonywania pracy i wyjazdu z tego kraju),
 • pozostawał w stosunku pracy (stosunku pokrewnym).

Wysokość diety uzależniona jest od kraju, w którym podatnik pracował. Kwoty diet określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 ze zm.).

Kwotę zwolnienia ustala się w walucie określonej dla państwa, w którym podatnik przebywał, uzyskując przychody ze stosunku pracy. O kwotę tę należy pomniejszyć przychody w walucie obcej. Tak ustaloną wartość przelicza się na złote według zasad określonych w art. 11a updof. Na podstawie tego przepisu wyrażone w walutach obcych przychody (np. z pracy najemnej za granicą) przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień uzyskania przychodu.

Zwróć uwagę!

Przychody, pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przykład

Od 1 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. pan Piotr przebywał w Holandii, gdzie pracował na podstawie umowy o pracę zawartej z tamtejszym pracodawcą. Wynagrodzenie w wysokości 3.000 euro miesięcznie zostało mu wypłacone 29 lipca i 26 sierpnia 2022 r.

Kwota przysługującego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof:

- za lipiec 31 dni x 50 euro x 30% = 465 euro,
- za sierpień 26 dni x 50 euro x 30% = 390 euro.

Wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu w Polsce wyniosło:

- za lipiec 3.000 euro - 465 euro = 2.535 euro,
- za sierpień 3.000 euro - 390 euro = 2.610 euro.

Przeliczenie przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce na złote według kursu z dnia poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia:

- za lipiec  2.535 euro x 4,7973 zł/euro = 12.161,16 zł,
- za sierpień 2.610 euro x 4,7584 zł/euro = 12.419,42 zł.

Przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce wyniósł 24.580,58 zł.

Należy mieć na uwadze, że na podstawie art. 21 ust. 15 updof zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 updof nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

 • pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a updof,
 • uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

Dodajemy, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof przysługuje, zarówno w przypadku gdy dochody z pracy za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia, jak i wtedy, gdy dochody te są w Polsce zwolnione od podatku, służąc jedynie ustaleniu stopy procentowej stosowanej do dochodu podlegającego opodatkowaniu (metoda wyłączenia z progresją).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.