Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Dochody zagraniczne  »   Opodatkowanie dochodów zleceniobiorcy-nierezydenta
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Opodatkowanie dochodów zleceniobiorcy-nierezydenta

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022

Zatrudniamy na umowę zlecenia osobę, która na stałe mieszka w Holandii i pracuje tam w ramach umowy o pracę. Umowa zlecenia jest realizowana w Polsce. Zleceniobiorca nie przedłożył nam certyfikatu rezydencji. W związku z tym od jego przychodów pobieramy podatek ryczałtowy w wysokości 20%. Czy po zakończeniu roku zleceniobiorca będzie musiał rozliczyć się z tego przychodu w Polsce lub Holandii?

Nierezydent nie musi w Polsce rozliczać się w zeznaniu podatkowym z przychodów, od których płatnik pobrał podatek w formie ryczałtu. Natomiast w Holandii, na podstawie przepisów obowiązujących w tym kraju, może być zobowiązany do rozliczenia się z tych przychodów (opodatkowanie za granicą nie jest przedmiotem dalszego omówienia).

1. Podatek w formie ryczałtu

Przychody osiągane przez nierezydenta nieprowadzącego działalności gospodarczej, z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w świetle ustawy o PIT, traktowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 1 updof, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydenta m.in. przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 updof pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Płatnikiem jest w takim przypadku podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Gdy zleceniodawca nie uzyska od zleceniobiorcy certyfikatu rezydencji, to nie będzie mógł zastosować się do postanowień zawartych w konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120 ze zm.), zwanej dalej konwencją. To z kolei oznacza konieczność pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych mu należności.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Przepisy prawne Teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Podatek ten zleceniodawca, jako płatnik, powinien wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany. Wpłaty dokonuje się do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną - według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 updof).

Ponadto płatnik zobowiązany jest przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację IFT-1R, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku gdy płatnik zaprzestanie działalności przed upływem tego terminu, zobowiązany jest przekazać IFT-1R do dnia zaprzestania działalności. Na wniosek podatnika informację IFT-1 obowiązany jest sporządzić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wynika to z art. 42 ust. 2-4 updof.

Zwróć uwagę!

IFT-1 sporządzany jest na wniosek podatnika, a IFT-1R sporządzany jest za cały rok podatkowy.


2. Rozliczenie podatku według skali podatkowej

Nierezydent, który osiągnął dochody tylko z tytułu umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, nie składa zeznania podatkowego (art. 45 ust. 3 updof).

Jednocześnie nierezydent, który uzyskał przychody, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 updof, może (nie musi) je opodatkować według skali podatkowej.

Taką możliwość mają podatnicy mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Muszą przy tym udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Osoba mająca miejsce zamieszkania w Holandii może skorzystać z tej możliwości (Holandia jest państwem członkowskim UE).

Opodatkowanie według skali podatkowej ma miejsce w zeznaniu podatkowym - na wniosek podatnika. W takim przypadku w zeznaniu pobrany zryczałtowany podatek wykazać należy jako zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 29 ust. 4 updof).

Złożenie zeznania podatkowego spowoduje opodatkowanie tych dochodów według skali podatkowej, a nie zryczałtowaną stawką 20%, umożliwi uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i skorzystanie z preferencji podatkowych.

Składając zeznanie podatkowe, nierezydent może skorzystać ze zwolnień od podatku na takich samych warunkach jak rezydenci (np. przewidzianego dla podatników do 26 roku życia), z ulg i odliczeń (np. z tytułu wychowywania dzieci).

Warunkiem zastosowania tego rozwiązania, tj. zamiany ryczałtu na skalę podatkową, jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (art. 29 ust. 5 updof). W art. 27 konwencji przewiduje się możliwość wymiany informacji podatkowych pomiędzy umawiającymi się państwami. Zatem w opisanym przypadku spełniony jest warunek do zastosowania skali podatkowej.

Zwróć uwagę!

Nierezydent korzystający z możliwości zamiany zasad opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową musi do zeznania podatkowego dołączyć certyfikat rezydencji (art. 45 ust. 7a updof).

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (art. 41 ust. 9e updof).

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.