Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Dochody zagraniczne  »   Wpływ konwencji MLI na rozliczenia zagranicznych dochodów z pracy najemnej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wpływ konwencji MLI na rozliczenia zagranicznych dochodów z pracy najemnej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021

W zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

W związku z wejściem w życie postanowień Konwencji MLI (Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1369) sukcesywnie zmieniane są metody unikania podwójnego opodatkowania - z metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia. Pierwsze takie zmiany miały miejsce od 1 stycznia 2019 r. Proces ten jest kontynuowany.

Umowy zawarte przez Polskę z państwami, w których Konwencją MLI została zmieniona
metoda unikania podwójnego opodatkowania
dochody uzyskiwane
od 1 stycznia 2019 r.
dochody uzyskiwane
od 1 stycznia 2020 r.
dochody uzyskiwane
od 1 stycznia 2021 r.
Austria
Słowenia
Wielka Brytania
Irlandia
Finlandia
Izrael
Japonia
Litwa
Nowa Zelandia
Słowacja
Norwegia
Belgia
Kanada
Dania
Portugalia
Źródło: www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-mli/
wyjasnienia-dla-osob-fizycznych/

Rozliczanie zagranicznych dochodów zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia oznacza obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego, w którym należy wykazać dochody z pracy za granicą. Obowiązek ten wystąpi bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Dochody z pracy za granicą rozliczane przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia należy wykazać na formularzu PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG.

W odniesieniu do dochodów z pracy najemnej przedstawiamy wykaz metod unikania podwójnego opodatkowania stosowanych w zakresie rozliczenia dochodów uzyskanych w okresie od 2019 do 2021 r. w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metody unikania podwójnego opodatkowania obowiązujące w latach 2019-2021 w odniesieniu do dochodów osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą
lp. państwo 2019 r. 2020 r. 2021 r.
1 Albania wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
2 Arabia Saudyjska proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
3 Armenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
4 Australia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
5 Austria proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
6 Azerbejdżan wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
7 Bangladesz wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
8 Belgia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*)
9 Białoruś wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
10 Bośnia i Hercegowina wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
11 Bułgaria wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
12 Chile proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
13 Chiny wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
14 Chorwacja wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
15 Cypr wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
16 Czarnogóra wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
17 Czechy wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
18 Dania wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*)
19 Egipt proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
20 Estonia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
21 Etiopia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
22 Filipiny wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
23 Finlandia wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia
24 Francja wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
25 Grecja wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
26 Gruzja proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
27 Guernsey proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
28 Hiszpania wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
29 Holandia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
30 Indie proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
31 Indonezja wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
32 Iran proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
33 Irlandia wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia
34 Islandia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
35 Izrael wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia
36 Japonia wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia
37 Jersey proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
38 Jordania wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
39 Kanada wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*)
40 Katar proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
41 Kazachstan proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
42 Kirgistan proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
43 Korea Płd. proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
44 Kuwejt wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
45 Liban wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
46 Litwa wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia
47 Luksemburg wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
48 Łotwa wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
49 Macedonia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
50 Malezja proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
51 Malta wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
52 Maroko wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
53 Meksyk wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
54 Mołdawia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
55 Mongolia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
56 Niemcy wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
57 Norwegia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*)
58 Nowa Zelandia wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia
59 Pakistan wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
60 Portugalia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*)
61 RPA wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
62 Rosja proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
63 Rumunia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
64 Serbia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
65 Singapur proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
66 Słowacja wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia
67 Słowenia proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
68 Sri Lanka wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
69 Stany Zjednoczone Ameryki proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
70 Syria proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
71 Szwajcaria wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
72 Szwecja wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
73 Tadżykistan proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
74 Tajlandia wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
75 Tajwan proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
76 Tunezja wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
77 Turcja wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
78 Ukraina wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
79 Uzbekistan proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
80 Węgry wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
81 Wielka Brytania i Irlandia Płn. wyłączenia z progresją proporcjonalnego odliczenia*) proporcjonalnego odliczenia
82 Wietnam wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
83 Włochy wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
84 Wyspa Man wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
85 Zimbabwe wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją wyłączenia z progresją
86 Zjednoczone Emiraty Arabskie proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia proporcjonalnego odliczenia
Źródło: www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu- podwojnego-opodatkowania/
*) zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w związku z wejściem w życie i obowiązywaniem Konwencji MLI
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.