Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś » Kodeks Dobrych Praktyk  Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.
Kodeks Dobrych Praktyk  Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.
drukuj

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN - firma z 28 letnim doświadczeniem, specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych informacji z dziedziny podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy. Oferuje specjalistyczne Czasopisma, dziennik "Gazeta Podatkowa" oraz Serwisy internetowe.

Naszą działalność prowadzimy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz politykę wewnętrzną.
Bazując na długoletnim doświadczeniu wykształciliśmy normy etyczne, które są jednocześnie gwarancją wzorcowych relacji Klient - GOFIN. Mając na względzie te zasady oraz dostrzegając konieczność ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Dobrych Praktyk Wydawnictwa Podatkowego GOFIN.

Kodeks został oparty na fundamentalnych wartościach: sprawiedliwości, rzetelności, uczciwości, szacunku, odpowiedzialności, którymi zawsze w swoim działaniu kieruje się GOFIN.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Integralną częścią Kodeksu Dobrych Praktyk jest misja Wydawnictwa dostępna na naszych stronach internetowych, pod adresem www.misja.gofin.pl.
 2. Nadrzędnym celem Wydawnictwa jest ułatwienie Klientowi dotarcie do naszych produktów, a przede wszystkim pomoc w uzyskaniu wyczerpujących informacji o pełnej ofercie GOFIN-u.
 3. Wydawnictwo szczególnie dba o dostęp do szerokiej i rzetelnej informacji o swoim asortymencie, co zapewnia wszystkim Klientom odpowiedni, dopasowany do ich indywidualnych potrzeb wybór produktów. Pełna i aktualna oferta dostępna jest nieprzerwanie na stronie www.sklep.gofin.pl. Ponadto nasi konsultanci udzielają wszelkich informacji telefonicznie pod numerem telefonu 95/720 85 40.
 4. Nieustannym priorytetem jest dostarczanie produktów na najwyższym poziomie, w atrakcyjnych cenach, a prenumerata naszych publikacji to szereg przywilejów i korzyści.
 5. Nasi pracownicy znają cele i wewnętrzne regulacje Wydawnictwa oraz działają zgodnie z nimi.
 6. Dążymy do świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie.
 7. Wywiązujemy się ze zleconych zobowiązań terminowo i rzetelnie.

§2 Komunikacja

 1. Naszą domeną jest profesjonalne doradztwo i solidna obsługa.
 2. Priorytetem pracowników GOFIN-u jest szeroko rozumiana rzetelna informacja oraz budowanie i umacnianie relacji z Klientami.
 3. Pracownicy GOFIN-u pamiętają o służebnym charakterze swojej pracy, wykonując ją z poszanowaniem godności wszystkich naszych Klientów przy jednoczesnym zachowaniu własnej. Szanują mienie i dorobek intelektualny Wydawnictwa.
 4. W kontaktach z Klientami wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać:
  • na stronie internetowej www.sklep.gofin.pl,
  • faksem 95/720 85 60
  • e-mailem: prenumerata@gofin.pl
  • telefonicznie 95/ 720 85 40
  • na adres: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

§4 Standardy realizacji zamówień prenumeraty

 1. Generalną zasadą realizacji zamówienia (zarówno w wersji papierowej jak i internetowej/elektronicznej) jest dokonanie wpłaty na konto Wydawnictwa - to Klient wybiera formę i termin płatności.
 2. Jeżeli Klient złożył zamówienie, ale go nie opłacił, nasi pracownicy przypomną o złożonym zamówieniu. Skontaktują się telefonicznie, e-mailowo lub przyślą korespondencję na podany w zamówieniu adres.
 3. Nie stosujemy nieuczciwych praktyk, wysyłania produktów i w ślad za tym wystawiania faktur z obowiązkiem zapłaty. Zawsze czekamy na decyzję w sprawie realizacji zamówienia. Klient dokonuje płatności w dogodnym dla siebie momencie. Dopiero zapłata za zamówienie - czyli świadome działanie Klienta, jest dla nas impulsem do jego realizacji.

§5 Kontakty z Klientem

 1. Pracownicy Wydawnictwa kontaktują się telefonicznie lub e-mailowo z Klientami lub potencjalnymi nabywcami.
 2. Klientom lub potencjalnym nabywcom, przedstawiamy propozycję nawiązania lub kontynuacji współpracy i czekamy na decyzję jaką podejmą.
 3. Nasi pracownicy dbają o to, aby Klient miał nieprzerwany dostęp do bieżących informacji. W przypadku kończącej się prenumeraty każdy nasz Klient otrzyma odpowiednio wcześnie informację o kończącej się subskrypcji.
 4. Klienci sami decydują czy i kiedy umowa zostanie zawarta.
 5. Szczególnie dbamy o zachowanie tajemnicy handlowej.

§6 Reklamacje

 1. Pracownicy GOFIN-u zawsze starają się przyjść z pomocą Klientom, którzy mają jakikolwiek problem z zakupionym towarem lub usługą.
 2. Klient jest informowany o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Każde zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane z najwyższą starannością i wszelkimi obowiązującymi standardami, w możliwie najkrótszym terminie.

§7 Dane Klientów

 1. Spełniamy wszelkie wymogi ochrony danych osobowych i gwarantujemy, że dane Klientów są dobrze zabezpieczone, pod ścisłą kontrolą wyłącznie upoważnionych osób.
 2. Każda osoba, która powierza nam swoje dane, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia.
 3. Udostępniamy opcję samodzielnej modyfikacji wyrażonych wcześniej zgód.

§8 Środowisko

 1. GOFIN ma świadomość konieczności ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń. Dokładamy wszelkich starań, aby mu nie szkodzić i przeprowadzamy publiczne kampanie edukacyjne na łamach swoich publikacji.

§9 Pomoc

 1. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych. Pomagamy potrzebującym na miarę naszych możliwości.

§10 Relacje wewnętrzne

 1. Poszanowanie godności każdego pracownika jest dla naszego Wydawnictwa najwyższą wartością. Zachowujemy neutralność światopoglądową we wszystkich działaniach, które dotyczą relacji pracownik - pracodawca.
 2. Dbamy o bezpieczeństwo pracy naszych pracowników.
 3. Pracownicy są zobowiązani do godnego reprezentowania GOFIN-u.
 4. Każdy pracownik jest zobowiązany do należytej dbałości o majątek Wydawnictwa oraz wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Wynagradzamy pracowników należycie, adekwatnie do wykonywanej pracy i posiadanych kompetencji.
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60