Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Podatek od nieruchomości  »   Zły stan techniczny nieruchomości a jej opodatkowanie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zły stan techniczny nieruchomości a jej opodatkowanie

Gazeta Podatkowa

Firma posiada nieruchomości. Ogólny stan techniczny jednego z budynków jest zły. Zgodnie z dokumentacją nie jest to proces nieodwracalny. Czy w takiej sytuacji przysługuje jej prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości według stawki najwyższej?

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki najwyższej. Jako takie traktuje się te, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Do końca 2015 r. obowiązywał przepis, zgodnie z którym gruntów, budynków i budowli nie traktowało się jako związanych z działalnością przedsiębiorcy w sytuacji, gdy przedmiot opodatkowania nie mógł być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Obecnie do kategorii budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. Tak wynika z art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Z powołanego w ustawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego wynika, że jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu. Określa w niej również terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Tym samym, aby obniżyć stawkę podatku od nieruchomości (jako niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. budynki pozostałe) lub całkowicie wyłączyć budynek z opodatkowania, konieczne jest posiadanie ostatecznej decyzji organu nadzoru budowlanego (górniczego).

"(...) podstawowym kryterium związku z działalnością gospodarczą jest samo posiadanie danej nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Istotne jest, że związek danej nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej oznacza także związek pośredni, służący prowadzonej działalności i nie może być utożsamiany jedynie z działalnością faktyczną.

Tym samym o tym, czy dana nieruchomość pozostaje związana z działalnością gospodarczą nie przesądza to, czy działalność gospodarcza jest w danym obiekcie rzeczywiście prowadzona, ale to, czy jest w posiadaniu przedsiębiorcy".

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 3049/12

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60