Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Podatek od nieruchomości  »   Wspólna odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wspólna odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości

Gazeta Podatkowa

Firmowa nieruchomość stanowi współwłasność. Jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia podatkowego. Jak w takiej sytuacji powinien być naliczany podatek za tę nieruchomość?

W przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to traktować je należy jako odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Solidarny obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości jednak nie występuje w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności oraz w razie wyodrębnienia własności lokali. Tak wynika z art. 3 ust. 4, 4a i 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Zagadnienie, które poruszono w pytaniu, budzi wiele kontrowersji, bowiem sądy administracyjne stoją na stanowisku, że jeżeli jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia, to wartość podatku od całej nieruchomości należy pomniejszyć proporcjonalnie o przypadającą na tego właściciela kwotę podatku. Natomiast organy podatkowe uważają, że pomimo zwolnienia podatkowego jednego ze współwłaścicieli, współwłaściciel niezwolniony jest solidarnie zobowiązany do zapłaty całości zobowiązania podatkowego.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską nr 4432, udzielonej w dniu 21 lipca 2016 r. przez Ministerstwo Finansów, resort przychyla się do stanowiska prezentowanego przez sądy i wskazuje, że przygotowywany jest projekt zmian w tym zakresie.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60