Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Sprzedaż na rzecz kontrahenta krajowego na przełomie lat ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż na rzecz kontrahenta krajowego na przełomie lat podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Spółka z o.o. w styczniu 2017 r. dokonuje dostawy wyprodukowanych przez siebie wyrobów na rzecz kontrahenta krajowego, przy czym faktura dokumentująca tę sprzedaż została wystawiona w grudniu poprzedniego roku. Zapłata za tę fakturę nastąpi w okresie późniejszym. Jak spółka ma rozliczyć tę transakcję w podatku dochodowym?

Generalnie w przypadku sprzedaży wyrobów (towarów), za datę powstania przychodu uważa się, na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP i art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF, m.in. dzień wydania rzeczy, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
     
  • uregulowania należności.

Jak z powyższego wynika, przychód podatkowy powstanie w dniu najwcześniejszej czynności ze wskazanych w tym przepisie.

Tak też uznają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lipca 2015 r., nr ILPB3/4510-1-151/15-2/JG. W interpretacji tej organ podatkowy stwierdził:

"(...) pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu.

Zatem powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia wskazanych w przepisie (art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP - przyp. red.) zdarzeń, a jeżeli występują one po dniu wystawienia faktury czy po dniu dokonania zapłaty należności, te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia, decydują o momencie powstania przychodu.

Innymi słowy, przychód osiągany przez podatnika - co do zasady - powstaje w dacie zajścia najwcześniejszej z ww. okoliczności. (...)"

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2014 r., nr IPTPB3/423-176/14-4/IR.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka wystawiła fakturę przed wydaniem towaru, a także przed uregulowaniem należności przez nabywcę. Zatem w tym przypadku zdarzeniem, które wystąpi jako pierwsze, będzie wystawienie faktury. To oznacza, że data wystawienia faktury wyznaczy tu moment powstania przychodu ze sprzedaży wytworzonych przez spółkę produktów.

Przykład

W dniu 30 grudnia 2016 r. spółka z o.o. wystawiła na rzecz kontrahenta krajowego fakturę z tytułu sprzedaży produktów. Dostawa tych produktów nastąpi 20 stycznia 2017 r. Załóżmy, że zapłata za tę fakturę zostanie dokonana w lutym br.

Z uwagi na to, że wydanie produktów, a także uregulowanie należności przez nabywcę nastąpi po dacie wystawienia faktury, przychód z tytułu sprzedaży ww. produktów powstał w dacie wystawienia faktury, tj. 30 grudnia 2016 r.

UWAGA! O momencie powstania przychodu nie decyduje data wystawienia faktury zaliczkowej, ale ewentualnie data wystawienia faktury dokumentującej dokonanie konkretnej czynności (w omawianym przypadku - sprzedaży produktów).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60