Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie  »  Podatek od nieruchomości  »   Zaległości w podatku od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaległości w podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Kinga Romas

Prowadzę własną firmę (wpis w CEIDG). Niestety, w związku z brakiem zleceń mam duże zaległości m.in. w opłacaniu podatku od nieruchomości. Czy jest możliwość umorzenia tej zaległości lub odroczenia jej na raty?

TAK. W razie powstania zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości przedsiębiorca może wystąpić z prośbą o:

1) odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź odsetek określonych w decyzji o zaległych podatkach,

3) umorzenie w całości bądź w części zaległości podatkowych czy odsetek za zwłokę.

Organem właściwym, do którego podatnik powinien złożyć wniosek, jest organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości. Uprawnienie w tym zakresie przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Tak wynika z art. 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 5/08, naczelnik urzędu skarbowego będący w sprawie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości organem egzekucyjnym nie jest uprawniony do rozpatrzenia wniosku o umorzenie bądź o rozłożenie na raty tego zobowiązania.


Od decyzji wydanej przez organ podatkowy podatnikowi przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60