Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Likwidacja zawieszonej działalności w CEIDG
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Likwidacja zawieszonej działalności w CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Chciałbym zlikwidować działalność gospodarczą, która obecnie jest zawieszona. Czy przed dniem likwidacji trzeba ją odwiesić, czy tylko złożyć do CEIDG wniosek o wykreślenie wpisu?

Czytelnik, aby dokonać wykreślenia wpisu swojej działalności z CEIDG, nie musi dokonywać jej uprzedniego wznowienia. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić swoją działalność na maksymalnie 24 miesiące. Wypełniając formularz CEIDG-1 jako zgłoszenie zawieszenia prowadzonej działalności przedsiębiorca wypełnia rubrykę 14.2 data wznowienia działalności. Przy czym data ta jest informacją o charakterze statystycznym, nie ma charakteru wiążącego i nie ma potrzeby zgłaszania jej zmiany. Do odwieszenia działalności potrzebny jest wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu CEIDG. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia.

Wniosek o wykreślenie wpisu (dotyczącego zawieszonej działalności) przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności.


Datą zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej jest ostatni dzień prowadzenia firmy.


W tym celu trzeba złożyć formularz CEIDG-1 wypełniając rubryki i pola 01.5, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 13.1.2, 16 oraz 17. W rubryce 16 należy wpisać ostatni dzień prowadzenia działalności. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60