Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Usługi na umowę o dzieło przy zawieszeniu działalności
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Usługi na umowę o dzieło przy zawieszeniu działalności

Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Kinga Romas

Prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług reklamy. Chciałbym zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, a dotychczasowe usługi świadczyć np. na umowę o dzieło. Czy jest to możliwe? Jakie uprawnienia przysługiwać mi będą w tym okresie?

Czytelnik w okresie zawieszenia prowadzenia działalności swojej firmy nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym świadczenie dotychczasowych usług na umowę o dzieło będzie niemożliwe.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może, co do zasady, zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (wyjątek stanowi miesiąc luty).

Ustawodawca jasno sprecyzował, jakie prawa i obowiązki ma przedsiębiorca w tym czasie. Zgodnie z tym katalogiem taki przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
   
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
   
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
   
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60