Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Rejestracja firmy w CEIDG
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rejestracja firmy w CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Obecnie procedury zakładania własnej firmy w Polsce zostały znacznie uproszczone, zwłaszcza w przypadku osób, które chcą prowadzić działalność samodzielnie, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Taka działalność podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która jest jawnym, ogólnodostępnym on-line rejestrem zawierającym firmy wszystkich przedsiębiorców działających jednoosobowo oraz w spółkach cywilnych. Wpis do tego rejestru jest całkowicie bezpłatny i należy go dokonać za pośrednictwem formularza CEIDG-1.

Tradycyjnie czy on-line?

Jednoosobowy przedsiębiorca może uzyskać tylko jeden wpis do CEIDG, nawet jeżeli planuje prowadzić więcej niż jeden rodzaj działalności. W takim przypadku musi te dodatkowe rodzaje działalności zawrzeć w swoim wpisie. Wpisu do CEIDG przyszły przedsiębiorca może dokonać na różne sposoby. Założyć własną jednoosobową firmę na podstawie wpisu do CEIDG można całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu. W takim jednak przypadku przyszły przedsiębiorca musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany, który należy wcześniej założyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Posiadanie któregoś z tych narzędzi umożliwia przedsiębiorcy zarządzenie swoim wpisem w CEIDG drogą elektroniczną.

Możliwe jest również wypełnienie wniosku CEIDG-1 w internecie np. z wykorzystaniem kreatora wniosku w tzw. trybie anonimowym bez zakładania konta w systemie CEIDG. Wypełnienie wniosku w tym trybie wymaga wizyty przedsiębiorcy w urzędzie gminy bądź miasta w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.

Wniosek wypełniony ręcznie bądź wypełniony i wydrukowany ze strony systemu CEIDG można też wysłać listem poleconym do wybranego urzędu gminy (miasta). Jeżeli przyszły przedsiębiorca zdecyduje się wysłać wniosek pocztą, to czeka go jedna niedogodność - podpis złożony pod wnioskiem musi być notarialnie poświadczony.

Obecnie nie obowiązuje rejonizacja w zakresie składania wniosków o wpis do CEIDG za pośrednictwem urzędów gmin. Potencjalny przedsiębiorca może wybrać więc dowolny, dogodny dla siebie urząd gminy bądź miasta. Przygotowanie formularza CEIDG-1 naprawdę nie jest zbyt skomplikowane, a wypełniając go od razu na stronie systemu CEIDG (on-line bądź w trybie anonimowym) można przygotować wniosek korzystając z kreatora wniosku, który w wielu miejscach prowadzi wnioskodawcę krok po kroku, podpowiadając np. dane teleadresowe czy np. ułatwiając wybór kodów PKD.


Informacje dotyczące rejestracji własnej firmy dostępne są w serwisie www.zakladamyfirme.pl


Tryby złożenia wniosku CEIDG-1
Tryby złożenia wniosku CEIDG-1

Pozostałe urzędy

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
   
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
   
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
   
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS,
   
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest informacja dotycząca m.in. oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wyboru karty podatkowej do wniosku można dołączyć formularz PIT-16. Wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku podatkowego, a zmiana wyboru formy opodatkowania w trakcie wykonywania działalności gospodarczej jest możliwa tylko na zasadach określonych w przepisach podatkowych.

Ponadto na etapie rejestracji należy określić, w jakiej formie będzie prowadzona rachunkowość.

Dokonując zgłoszenia do CEIDG potencjalny przedsiębiorca podejmuje jednocześnie decyzję o tym, czy chce skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przysługujących w początkowej fazie działalności, ze zwolnienia z VAT oraz w jaki sposób - miesięcznie czy kwartalnie - mają być płacone zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek dokonania rejestracji jako podatnika VAT nie dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia z VAT z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotów (tzw. drobnych przedsiębiorców) oraz podatników zwolnionych przedmiotowo z VAT (wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT).

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przyszły przedsiębiorca składa oświadczenie o braku orzeczonych wobec niego zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Takie oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do CEIDG przedsiębiorca musi zgłosić się w ZUS do odpowiednich ubezpieczeń (złożyć druk ZUS ZUA/ZZA).

Jeżeli działalność, którą chce wykonywać przedsiębiorca, należy do kategorii tych form działalności, które są koncesjonowane lub regulowane przez państwo, wówczas niezbędne jest uzyskanie stosownych koncesji i zezwoleń.

Formalności krok po kroku

» Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj: swoje dane, nazwę dla firmy, adres działalności, datę jej rozpoczęcia, sposób i miejsce opodatkowania oraz kody klasyfikacji PKD.
» Wypełnij formularz CEIDG-1, np. na stronie www.firma.gov.pl, zgodnie ze znajdującą się tam instrukcją. Będzie to jednocześnie Twoje zgłoszenie do urzędów statystycznego i skarbowego oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS.
» Wizyta w urzędzie skarbowym. Rejestracja na potrzeby VAT - na formularzu VAT-R. W ramach systemu CEIDG on-line mogą go złożyć tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny.
» W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia w ZUS jako ubezpieczony. Wcześniejsze złożenie wniosku CEIDG-1 jest wyłącznie zgłoszeniem jako płatnik składek. Przedsiębiorca samodzielnie dokonuje jednak zgłoszenia siebie do ubezpieczeń na formularzu:
ZUS ZUA - jeśli podlega zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
ZUS ZZA - jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Zgłoszenia siebie do ubezpieczeń należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (czyli od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności).
» Wyrobienie pieczątki - zawierającej nazwę firmy (wraz z nazwiskiem przedsiębiorcy), danymi adresowymi i kontaktowymi, oraz z REGON i NIP.
» Założenie firmowego konta bankowego (opcjonalnie). Banki wymagają zaświadczenia o wpisie do CEIDG (wydruk z systemu CEIDG), warto też mieć już pieczątkę. O numerze konta należy poinformować urząd skarbowy i ZUS, poprzez aktualizację danych w systemie CEIDG.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60