Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Zgoda klienta na przesyłanie mu informacji handlowych SMS-em
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zgoda klienta na przesyłanie mu informacji handlowych SMS-em

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Jestem właścicielką stacjonarnego sklepu odzieżowego. Przy zakupach chciałabym prosić klientów o podawanie numerów telefonów i adresów e-mail, by przesyłać im informacje o najnowszych promocjach. Czy takie działanie nie będzie uznane za spam?

Przez pojęcie "spam" należy rozumieć informację przesłaną drogą elektroniczną (w tym nie tylko informację handlową), która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jej treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ potencjalnie może być skierowana do wielu innych osób,
   
 • odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymanie wiadomości, przy czym zgoda taka musi być wyraźna, możliwa do weryfikacji, zamierzona i zawsze odwołalna,
   
 • z okoliczności wynika, że wysyłający odniesie większe korzyści z faktu wysłania wiadomości w stosunku do korzyści, jakie odniesie odbiorca w związku z jej odbiorem.

Spamem będzie niechciana korespondencja przekazywana przez: pocztę elektroniczną, telefon, faks, telefony komórkowe (SMS, MMS), komunikatory internetowe, czaty, strony WWW (i znajdujące się tam tzw. pop-up windows, czyli wyskakujące okienka reklamowe). Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Czytelniczka, aby móc przesyłać swoim klientom informacje handlowe za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez SMS-y, musi najpierw uzyskać na to ich wyraźną zgodę. Może to mieć miejsce w trakcie zawierania umowy sprzedaży. Konsument musi więc wyraźnie, najlepiej pisemnie potwierdzić, że wyraża zgodę na przesyłanie mu takich informacji, jednocześnie podając swój adres e-mail bądź numer telefonu.

Przesyłanie niezamówionych informacji mających cechy spamu jest uznawane za nieuczciwą praktykę rynkową. W takiej sytuacji konsument ma możliwość żądać m.in.:

 • zaniechania tej praktyki,
   
 • usunięcia skutków tej praktyki,
   
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, podlega karze grzywny. Przy czym ściganie wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego konsumenta.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60