Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Świadczenie usług transportu taksówką poza obszarem wskazanym w licencji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Świadczenie usług transportu taksówką poza obszarem wskazanym w licencji

Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Kinga Romas

Posiadam licencję na prowadzenie usług taksówkowych. Czy mogę wykonywać przewozy poza obszarem, na który mam wystawioną licencję?

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:

  • gminę,
     
  • gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia,
     
  • miasto stołeczne Warszawę.

Tak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od powyższej zasady. Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji. Wyjątek stanowią przypadki przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Warto jeszcze wskazać, że błędem jest stosowanie wykładni prowadzącej do przyjęcia, że przepis art. 6 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym pozwala wykonywać przewóz poza obszarem określonym w licencji, pod tym tylko warunkiem, że w chwili przyjęcia zlecenia pojazd znajdował się na obszarze określonym w licencji. W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowanej w wyroku z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. akt II GSK 1320/15: "Wykładnia taka prowadziłaby do obejścia generalnego zakazu świadczenia usług poza obszarem określonym w licencji, a z wyjątku dotyczącego możliwości wykonywania transportu poza obszarem licencji uczyniła regułę, co jest niedopuszczalne".

"Przepis art. 6 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym dopuszcza wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru. W świetle tego przepisu kurs musi co najmniej zaczynać się lub kończyć na obszarze objętym licencją. W ramach posiadanego zezwolenia brak jest podstaw do wykonywania przewozu pasażerów poza obszarem objętym licencją w sytuacji, gdy początek i koniec kursu znajduje się poza tym obszarem".

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1969/15

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60