Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Szkolenia w bazie usług rozwojowych dofinansowane z EFS
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Szkolenia w bazie usług rozwojowych dofinansowane z EFS

Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Jolanta Białkowska

Pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą skorzystać ze szkoleń oferowanych w bazie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich zakres jest bardzo zróżnicowany, dotyczą one m.in. finansów, informatyki i języków obcych. Nie trzeba przy tym przygotowywać wniosku o dofinansowanie projektu, tylko zgłosić się do operatora projektu wybranego w danym województwie.

Baza ofert

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (np. szkoleń, kursów zawodowych, mentoringu czy coachingu). Dzięki nim instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i rozwojowe. Znajdują się w niej oferty podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług PARP, jak i spoza tego systemu. Z tym że dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców przygotowanych w 14 województwach mogą być tylko podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP. System rejestracji został oparty o weryfikację wiarygodności i potencjału (technicznego, ekonomicznego i merytorycznego) podmiotów do świadczenia usług, jak również spełnienia wymagań w zakresie systemu zapewnienia jakości usług. Wpis do Bazy Usług Rozwojowych dostępnej na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl uzyskują podmioty, które:

 • spełniają warunki dotyczące potencjału podmiotu oraz zasad etyki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 656 ze zm.),
   
 • posiadają certyfikat znajdujący się na liście prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, oznaczający spełnienie przez podmiot wymagań w zakresie systemu zapewnienia jakości usług lub
   
 • posiadają uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych wynikające z odrębnych przepisów prawa.


Dofinansowanie na usługi rozwojowe jest dostępne u operatorów wybranych w danym województwie.

Podmiotowe systemy finansowania

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy dofinansowanie na usługi rozwojowe mogą pozyskać w ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. W ramach tych programów uruchomiono tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania (PSF). Są to schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (z tego wyłączone są województwa mazowieckie i pomorskie). Na tle poszczególnych województw funkcjonują one na odmiennych zasadach, gdyż szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określone na poziomie każdego regionalnego programu operacyjnego. Dla przedsiębiorcy, który chce skorzystać z dofinansowania do usługi rozwojowej zawartej w bazie (katalog w ramce), najistotniejszą kwestią jest to, że nie przygotowuje wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS, tylko zgłasza się do tzw. operatora, który jest odpowiedzialny za dystrybucję środków EFS w danym województwie. Z racji tego, że operatorzy funkcjonują w realiach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych, dofinansowanie do usług rozwojowych oferują na różnych zasadach. Nie ma jednolitego sposobu dystrybucji dofinansowania, jego maksymalnej wysokości czy intensywności. Przykładowo w jednym województwie maksymalne dofinansowanie udziału jednego pracownika w jednej usłudze wynosi 5 tys. zł, w innym 8,5 tys. zł. Tak samo jest z dystrybucją dofinansowania. W zależności od operatora jest to refundacja poniesionych wydatków z promesą, system bonowy czy system kont przedpłaconych. Z tego względu zasady przyznawania dofinansowania do usługi rozwojowej trzeba rozpatrywać na tle poszczególnych regionów. Przykładowo w województwie dolnośląskim operatorem środków EFS na usługi rozwojowe jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. W ramach tego Podmiotowego Systemu Finansowania:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo - to 25 tys. zł,
   
 • maksymalne dofinansowanie udziału jednego pracownika w jednej usłudze - 5 tys. zł,
   
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą,
   
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: mikro- i małe przedsiębiorstwa - 70%, średnie - 50% (istnieje możliwość zastosowania preferencyjnego dofinansowania do 80%).

Innym przykładem jest województwo kujawsko-pomorskie, gdzie operatorem środków EFS jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W tym systemie:

 • maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo wynosi: 10 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstwa, 20 tys. zł dla małego przedsiębiorstwa, 30 tys. zł dla średniego,
   
 • maksymalne dofinansowanie 1 pracownika w jednej usłudze - 5 tys. zł,
   
 • sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą,
   
 • poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: mikro- 70%, małe 60%, średnie 50% (istnieje możliwość zastosowania preferencyjnego dofinansowania).

Nie jest to tak, że w województwie będzie zawsze jeden operator środków EFS - może być ich więcej. Tak jest w województwie śląskim, gdzie jest ich kilka, tj. Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa.

Kategorie usług zawarte w bazie

Administracja  Logistyka Szkolnictwo
  i organizacja Marketing Techniczne
Artystyczne Medycyna Tematyka unijna
Ekologia Motoryzacja Umiejętności osobiste
Finanse Organizacja Zarządzanie zasobami ludzkimi
Informatyka Prawo Zawodowe
Języki Psychologia Zdrowie i uroda

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60