Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Staż i pomoc de minimis dla pracodawcy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Staż i pomoc de minimis dla pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Jolanta Białkowska

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pracodawcy zostanie częściowo zrefundowane wynagrodzenie pracownika oraz koszty wyposażenia stanowiska pracy. Zostanie też przyjęta na staż osoba, która ze środków EFS otrzyma stypendium. Czy refundacja wynagrodzenia, doposażenie stanowiska pracy oraz stypendium będą dla przedsiębiorcy stanowić pomoc de minimis?

Przedsiębiorca, który otrzymuje częściową refundację wynagrodzenia w zakresie projektu współfinansowanego ze środków EFS, ma do czynienia z tzw. subsydiowaniem zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji bądź w bardzo niekorzystnej sytuacji albo niepełnosprawnych. Wsparcie na dofinansowanie wynagrodzeń tych osób może mieć charakter pomocy de minimis. Świadczą o tym przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych… (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073). W świetle tego rozporządzenia pomocą de minimis mogą być też objęte koszty związane z doposażeniem lub wyposażeniem stanowiska pracy.

W odniesieniu do stypendium, które wypłacane ma być stażyście w zakresie projektu współfinansowanego ze środków EFS - nie będzie ono stanowiło pomocy de minimis dla przedsiębiorcy. Jest to uwarunkowane tym, że staż jest formą nabywania umiejętności praktycznych, przygotowujących do pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy stażysty, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

W związku z tym kwota stypendium stażowego nie będzie stanowić pomocy de minimis dla pracodawcy, u którego organizowany będzie staż.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60