Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Co warto wiedzieć składając pozew o zapłatę?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Co warto wiedzieć składając pozew o zapłatę?

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Łukasz Wilmiński

Podmioty, które nie zajmują się na co dzień dochodzeniem należności i występowaniem przed sądem, w tym także przedsiębiorcy, składając pozew do sądu często pomijają w nim niezbędne elementy, a pozew obarczony jest tzw. brakami formalnymi. Z tego powodu warto dostosować wykorzystywane wzory pozwów do obowiązujących obecnie wymagań formalnych, co znacznie przyspieszy i ułatwi postępowanie.

Wybór miejsca

Składając pozew do sądu należy w pierwszej kolejności ustalić, jaki sąd będzie właściwy miejscowo i rzeczowo. Regulacje w zakresie sądowego dochodzenia należności zawiera Kodeks postępowania cywilnego. Generalną zasadą jest, że dla powoda, czyli wierzyciela, właściwy miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności przez dłużnika.

Przepisy K.p.c. zawierają jednak przepisy o tzw. właściwości przemiennej, które w razie spełnienia określonych w nich przesłanek umożliwiają wybór innego sądu. W sporach wynikających z umów tego rodzaju przepisem jest art. 34 K.p.c., który pozwala na wytoczenie powództwa w miejscu wykonania umowy (usługi), jeżeli spór dotyczy ustalenia treści umowy, jej zmiany, sporu o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wybór sądu

Generalnie właściwy rzeczowo w sprawach o zapłatę w I instancji jest sąd rejonowy. Pozew należy złożyć do sądu okręgowego w sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Pojęcie wartości przedmiotu sporu jest bardzo istotne przy składaniu pozwu, wpływa bowiem nie tylko na wybór sądu, ale także m.in. na wysokość opłaty. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu, przy czym nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

Składając pozew o zapłatę można zdecydować się także na dochodzenie należności w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed e-sądem, procedura w tym zakresie znacznie się różni (więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 67 z br., str. 15).

Elementy konieczne pozwu

Pozew o zapłatę musi przede wszystkim spełniać kryteria pisma procesowego, które składa się z kilku niezbędnych elementów (patrz ramka). Dodatkowo należy w nim wskazać wartość przedmiotu sporu, oznaczenie miejsca lub siedziby stron oraz ich numer PESEL, a w razie jego braku NIP lub numer KRS. Dodatkowo każdy pozew musi zawierać: dokładnie określone żądanie, oraz, od czasu wprowadzenia zmian w przedawnieniu, oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia. Kolejnym koniecznym elementem pozwu jest przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. Ponadto, jeżeli powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów szczegółowo wskazanych w art. 1871 K.p.c., jak np. dostarczanie mediów, zobowiązany jest do składania pozwów o zapłatę na urzędowym formularzu.

Wezwanie do zapłaty

Zmieniające się przepisy, a przede wszystkim utrwalona praktyka osób zajmujących się księgowością i finansami w firmie powoduje, że wezwanie do zapłaty wysłane jeszcze przez dział księgowości jest początkiem procedury dochodzenia należności, a nierzadko łączone jest także z koniecznością sporządzenia noty odsetkowej.

Chociaż wezwanie do zapłaty jest istotnym elementem windykacji, gdyż może zmobilizować dłużnika do uiszczenia należności bez kierowania sprawy do sądu, to jego wysłanie nie jest konieczne do wystąpienia z pozwem do sądu. Oprócz niezbędnych elementów pozwu, które wskazano wcześniej, obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie wymieniają wezwania do zapłaty.

W obecnej praktyce dochodzenia należności wezwanie do zapłaty pełni jednak jeszcze jedną istotną funkcję. Z treści art. 187 § 1 pkt 3 K.p.c. wynika bowiem, że pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Z tego względu wezwanie, oprócz typowej treści dotyczącej przekroczenia terminu płatności i żądania zapłaty należności wraz z odsetkami, może zawierać także informację o możliwości polubownego rozwiązania sporu np. poprzez dobrowolną zapłatę (patrz: Przykład fragmentu wezwania).

Spełnienie wskazanych warunków będzie wystarczające do prowadzenia procesu.

Przykład fragmentu wezwania

Wykonując obowiązek określony w art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego informuję, że istnieje możliwość polubownego zakończenia sporu w terminie wskazanym w wezwaniu. Brak zapłaty lub złożenia propozycji ugodowej skutkował będzie złożeniem pozwu do sądu.


Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) oznaczenie rodzaju pisma,
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
5) wymienienie załączników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.