Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Wysokość kary za brak oznaczenia towaru ceną
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wysokość kary za brak oznaczenia towaru ceną

Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
Kinga Romas

Prowadzę sklep spożywczy. Podczas kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową stwierdzono, że część produktów nie była opatrzona cenami. Została nałożona dosyć wysoka kara. Produkty nie zostały oznakowane z winy pracownicy, która właśnie złożyła wymówienie. Czy mogę odwołać się od kary z uwagi na fakt, że niedopełnienie obowiązku nie było spowodowane z mojej winy?

NIE. W myśl obowiązujących przepisów na przedsiębiorcę, który nie wywiązuje się z obowiązku oznaczania ceną oferowanych do sprzedaży towarów (usług), wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł. W przypadku ujawnienia co najmniej trzykrotnego w okresie 12 miesięcy braku w zakresie oznaczania ceną, wojewódzki inspektor IH może nałożyć, w drodze decyzji, karę do wysokości 40.000 zł. Okres 12 miesięcy należy liczyć od dnia, w którym stwierdzono naruszenie obowiązków po raz pierwszy. Zastosowanie ma tutaj zasada, że nakładana kara musi być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca.

Charakterystyczną cechą nakładanej w tym przypadku kary jest jej automatyczność. Zatem samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji w zakresie ceny lub ceny jednostkowej towaru (usługi), czy też sprzecznego z przepisami sposobu ich uwidocznienia, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 894/10, stwierdził, iż przy nakładaniu kary nie ma znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 ze zm.) nie przewiduje bowiem możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości.

Zatem już samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że jakiś podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną. W takim przypadku Czytelnik nie ma możliwości złożenia odwołania od nałożonej na niego kary.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług wprost wskazują, że obowiązek oznaczania cenami obciąża przedsiębiorcę. Tym samym on jest karany ewentualnymi sankcjami za uchybienia w tym zakresie.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60