Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Ustalenie na dzień bilansowy wartości udziałów posiadanych w podmiotach zagranicznych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ustalenie na dzień bilansowy wartości udziałów posiadanych w podmiotach zagranicznych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022

Spółka posiada udziały w innych podmiotach zagranicznych w walutach obcych (inwestycje długoterminowe). Czy na dzień bilansowy spółka powinna wycenić wartość tych udziałów, stosując średni NBP z 31 grudnia 2021 r.?

Udziały w innych podmiotach zagranicznych wyrażone w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (NBP).

W świetle art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Tym samym również wyrażone w walutach obcych udziały zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych, wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP obowiązującego w tym dniu dla danej waluty. W wyniku tej wyceny mogą powstać różnice kursowe, które traktuje się tak samo, jak inne różnice z wyceny długoterminowych aktywów finansowych, niepowodujące trwałej utraty wartości.

Różnice kursowe z wyceny bilansowej udziałów zaliczonych do inwestycji długoterminowych rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4 ww. ustawy (por. art. 30 ust. 4 zdanie pierwsze ww. ustawy). W świetle tych przepisów dodatnie różnice kursowe powstające przy pierwszej wycenie ujmowane są na kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, zapisem: Wn konto 03, Ma konto 81-3, a ujemne różnice kursowe wykazywane są w kosztach finansowych, zapisem: Wn konto 75-1, Ma konto 03. Jeżeli ujemne różnice kursowe pojawiają się przy kolejnej wycenie bilansowej, to w pierwszej kolejności zmniejsza się kapitał z aktualizacji wyceny (jeżeli istnieje) ujęty dla tego składnika do jego wysokości w poprzednim roku, zapisem: Wn konto 81-3, Ma konto 03. Nierozliczone z kapitałem ujemne różnice kursowe ujmuje się w wyniku finansowym okresu, jako koszty finansowe, zapisem: Wn konto 75-1, Ma konto 03. Jeżeli dodatnie różnice kursowe pojawiają się przy kolejnej wycenie bilansowej, to w pierwszej kolejności odwraca się wcześniej ujęte koszty finansowe, poprzez ujęcie przychodów finansowych, zapisem: Wn konto 03, Ma konto 75-0. Nierozliczoną w ten sposób nadwyżkę ujmuje się na kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, zapisem: Wn konto 03, Ma konto 81-3.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.