Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Inwentaryzacja  »   Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (548) z dnia 20.10.2021

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji dotyczy tych składników aktywów i pasywów, których z różnych przyczyn nie można zinwentaryzować drogą spisu z natury lub poprzez uzgodnienie sald. Drogą weryfikacji inwentaryzuje się m.in. środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości, należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, materiały w drodze, dostawy niefakturowane, środki pieniężne w drodze, kapitały i fundusze własne, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, rezerwy, odpisy aktualizujące aktywów, salda kont pozabilansowych. Inwentaryzacji drogą weryfikacji poddaje się również nieobjęte w danym roku obowiązkiem spisu z natury środki trwałe, maszyny i urządzenia zaliczone do środków trwałych w budowie, zapasy materiałów, towarów oraz produktów gotowych i półproduktów znajdujących się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową oraz inne aktywa, które należało zinwentaryzować drogą spisu z natury lub potwierdzenia sald, lecz z pewnych uzasadnionych przyczyn nie było to możliwe.

Weryfikacja ma na celu sprawdzenie poprawności i realności każdego salda podlegającego temu rodzajowi inwentaryzacji i porównaniu tego salda (kredytowego lub debetowego) z dokumentami, które stanowiły podstawę zapisów na kontach księgowych oraz ze stanem faktycznym. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji prowadzi do urealnienia sald wykazanych w księgach rachunkowych, poprzez usunięcie tych nieprawidłowych bądź tzw. martwych sald.

W praktyce inwentaryzację w drodze weryfikacji przeprowadza dział księgowości. Wyznaczeni do tego pracownicy porównują zapisy na kontach księgowych z dowodami księgowymi oraz porównują zgodność sald z treścią dowodów księgowych, sprawdzają kwoty, oceniają również realność i prawidłowość wyceny. Często dział księgowości musi korzystać z pomocy specjalistów z innych działów, aby ocenić np. stan środków trwałych trudno dostępnych, środków trwałych w budowie, przydatność niektórych praw zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, przy ocenie skomplikowanych umów handlowych, czy ocenie stanu roszczeń spornych.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji aktywów i pasywów może wystąpić potrzeba dokonania korekt. Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne mogą wymagać przeksięgowań między kontami, a niekiedy odniesienia różnicy na przychody lub koszty.

Przykład

Spółka posiada środek trwały - nieruchomość ujętą na koncie 01 "Środki trwałe", dotychczas wykorzystywaną w swojej działalności gospodarczej. W wyniku weryfikacji środków trwałych przeprowadzonej według stanu na 31 grudnia 202X r. okazało się, że nieruchomość została przeznaczona w październiku 202X r. na wynajem i wymaga przeksięgowania na konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa".


Przykład

Spółka z o.o. otrzymała środek trwały w drodze darowizny. Na podstawie art. 41 ustawy o rachunkowości wprowadziła ten środek trwały do ewidencji, zapisem:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",
- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Kwotę ujętą na koncie 84 spółka rozlicza stopniowo, zwiększając pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych, zapisem:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przeprowadzono inwentaryzację salda konta 84 w drodze weryfikacji, w wyniku której okazało się, że na koncie tym figuruje kwota dotycząca środka trwałego, który już został sprzedany 26 listopada 202X r. W związku z tym spółka pozostałe (niewyksięgowane) saldo Ma na koncie 84 odniosła na konto 76-0, zapisem: Wn konto 84, Ma konto 76-0.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.