Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Inwentaryzacja stanów zerowych towarów

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwentaryzacja stanów zerowych towarów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020

Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. mam obowiązek przeprowadzenia - zgodnie z ustawą o rachunkowości - inwentaryzacji na dzień bilansowy. Zajmuję się m.in. handlem hurtowym i na koniec 2019 r. magazyn towarów był pusty (sprzedano cały zapas). Jak przeprowadzić inwentaryzację w tym pustym magazynie? Czy drukować w takim przypadku arkusze spisowe?

Każda inwentaryzacja zapasów, przeprowadzona drogą spisu z natury, powinna być odpowiednio udokumentowana, tj. w sposób przewidziany dla inwentaryzacji zapasów przyjęty w dokumentacji inwentaryzacyjnej jednostki.

Jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości, a więc m.in. również spółki z o.o. są zobowiązane do przeprowadzania inwentaryzacji w trybie określonym w art. 26 i 27 tej ustawy. W art. 26 ust. 1 ww. ustawa przewiduje przeprowadzenie na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji jedną z trzech metod przyporządkowanych poszczególnym składnikom aktywów i pasywów, tj. w drodze: spisu ich ilości z natury, otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń lub też drogą porównania danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (metoda weryfikacji). Dla inwentaryzacji rzeczowych aktywów obrotowych (zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów) - zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 - ustawa o rachunkowości przewiduje metodę spisu ich ilości z natury.

Ustawa o rachunkowości określa metody i terminy inwentaryzacji, nie wskazując technik inwentaryzacyjnych oraz rodzaju dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Natomiast w wydanym przez Komitet Standardów Rachunkowości Stanowisku w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (dalej: Stanowisko KSR), wskazano, zgodnie z pkt 38 tego Stanowiska, że jednostka powinna posiadać instrukcję inwentaryzacyjną, która ma stanowić pomoc w organizacji spisu i jego przebiegu, doborze właściwych, dostosowanych do warunków czynności spisowych. Instrukcja ta powinna zawierać m.in. opis dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz sposób przechowywania dokumentów. Z kolei w myśl pkt 65 Stanowiska KSR, zespół spisowy ujmuje bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów, w tym szacunkowych, w arkuszach spisowych. Formularz arkusza spisowego zawiera w nagłówku co najmniej następujące dane:

 • nazwę jednostki,
   
 • numer kolejny arkusza, jeżeli nie został on z góry nadany,
   
 • identyfikację (nazwę lub numer) pola spisowego oraz przedmiotu spisu, z ewentualnym wskazaniem, że chodzi o zapasy obce lub zapasy o obniżonej przydatności gospodarczej,
   
 • datę spisu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu,
   
 • skład zespołu spisowego.

A zatem - co do zasady - inwentaryzacja zapasów towarów, wyrobów gotowych i półproduktów metodą spisu ich ilości z natury dokumentowana jest arkuszami spisowymi.

Sytuacja opisana w pytaniu, polegająca na wystąpieniu na dzień bilansowy stanu zerowego zapasów towarów powinna być również odpowiednio udokumentowana, tj. w sposób przewidziany dla inwentaryzacji zapasów, przyjęty w dokumentacji inwentaryzacyjnej jednostki. Oznacza to, że udokumentowanie jest wymagane niezależnie od tego, czy występują zapasy w magazynie, czy też ich stan jest zerowy. W każdym przypadku wymagany jest również podpis wszystkich członków zespołu spisowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli w spółce z o.o. dotychczas inwentaryzacja towarów była dokonywana za pomocą arkuszy spisowych, to również stan zerowy tych aktywów na dzień bilansowy powinien być dokumentowany za pomocą tych arkuszy. Dokument taki jest niezbędny w celu porównania jego treści z zapisami w księgach rachunkowych dotyczącymi wysokości salda na koncie inwentaryzowanych zapasów. Takie postępowanie jest konieczne, bowiem w myśl regulacji art. 27 ustawy o rachunkowości, przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Porównanie stanu rzeczywistego zapasów (odpowiednio udokumentowane) ze stanem ewidencyjnym (zapisy w księgach rachunkowych) wskaże istnienie bądź brak różnic inwentaryzacyjnych (między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych). W przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych należy je wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.