Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Sposób ustalania różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposób ustalania różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (500) z dnia 20.10.2019
Rozliczenie spisu z natury obejmuje następujące czynności:
   - wycenę poszczególnych składników aktywów objętych spisem z natury,
   - porównanie wyników spisu z danymi bieżącej ewidencji księgowej i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
   - wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i zaproponowanie sposobu ich rozliczenia,
   - dokonanie księgowań doprowadzających stany księgowe do stanów rzeczywistych, wynikających ze spisu z natury.

Wyceny ilościowych stanów składników aktywów ustalonych drogą spisu z natury na podstawie sprawdzonych arkuszy spisowych przekazanych przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej dokonuje księgowy. Wyjątek stanowią tu arkusze spisu towarów i opakowań w punktach sprzedaży detalicznej, gdyż wycenia je zespół spisowy. Wycena spisu może następować na arkuszach spisowych (co ma miejsce najczęściej w odniesieniu do zapasów objętych ewidencją wartościową lub nieobjętych ewidencją księgową) lub na zestawieniach zbiorczych (co dotyczy najczęściej zapasów objętych bieżącą ewidencją ilościową lub ilościowo-wartościową). Księgowy porównuje stany wykazane w arkuszach spisowych lub zestawieniach zbiorczych wynikające ze spisu z natury ze stanami z ewidencji księgowej przeniesionymi do arkuszy spisowych lub zestawień zbiorczych. Sposób porównania wyników spisu z natury z danymi ewidencji księgowej zależy od przyjętej przez jednostkę metody ewidencji (por. pkt 87 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów). Różnice inwentaryzacyjne pogrupowane według rodzajów składników aktywów oraz osób za nie odpowiedzialnych księgowy przenosi z arkuszy spisowych bądź zestawień zbiorczych do zestawienia różnic ilościowych (niedobory, nadwyżki) i zestawienia różnic jakościowych. Sprawdzone i kompletne zestawienia przekazuje przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej w celu określenia przyczyn powstania różnic i zaproponowania kierownikowi jednostki sposobu ich rozliczenia.

Do tego czasu, różnice inwentaryzacyjne wynikające z porównania wyników spisu z natury z danymi ewidencji księgowej pozostają w księgach rachunkowych na koncie 24-1 "Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek".

Ewidencja księgowa ujawnionych w toku inwentaryzacji różnic do czasu ich rozliczenia

1. Niedobory i szkody:
     - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
     - Ma odpowiednie konto składnika majątku.
2. Nadwyżki:
     - Wn odpowiednie konto składnika majątku,
     - Ma konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

Ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych dokonuje komisja inwentaryzacyjna. W tym celu komisja może m.in. przeprowadzać rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za zapasy, uzyskiwać od tych osób pisemne wyjaśnienia przyczyn różnicy, zbierać od innych pracowników dodatkowe informacje o przyczynach różnic, korzystać z danych zawartych w dowodach źródłowych oraz ewidencji księgowej. W razie trudności ustalenia przyczyn powstania różnic komisja inwentaryzacyjna może również zadecydować o ponownym przeprowadzeniu określonego fragmentu spisu bądź powtórzeniu go na danym polu w całości.

W oparciu o zebraną dokumentację komisja inwentaryzacyjna, odrębnie dla każdej pozycji różnic, ustala przyczynę jej powstania i proponuje odpowiedni sposób jej rozliczenia. Wynik rozpatrzenia każdej różnicy komisja inwentaryzacyjna ujmuje w protokole rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Protokół zawiera wnioski co do sposobu rozliczenia różnic wraz z ich uzasadnieniem. Następnie protokół przekazywany jest kierownikowi jednostki (por. pkt 97 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych księgowy dokonuje rozliczenia różnic. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych powinno nastąpić pod datą spisu, nie później jednak niż na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury (por. pkt 109 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Ewidencja księgowa rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

1. Nadwyżki:
    a) nadwyżki rzeczywiste, których przyczyn powstania nie ustalono:
         - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
         - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
    b) kompensata nadwyżek z niedoborem:
         - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".
2. Niedobory:
    a) niedobór uznany za niezawiniony, w tym powstały w wyniku zdarzenia losowego:
         - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
    b) ubytki naturalne mieszczące się w granicach norm i limitów:
         - Wn konto zespołu 4 lub 5 albo konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów" lub
           73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
    c) niedobór zawiniony - w sytuacji gdy pracownik wyraził pisemną zgodę na zwrot równowartości niedoboru:
         - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
    d) niedobór zawiniony - w sytuacji gdy pracownik odmawia pokrycia niedoboru i skierowano sprawę
        na drogę sądową:
         - Wn konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.