Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2021 r. - zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W Dzienniku Ustaw z 9 marca 2022 r. pod poz. 561 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, dalej zwane rozporządzeniem zmieniającym.
Niniejsze rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570 ze zm.), dalej zwane rozporządzeniem zmienianym.

Celem rozporządzenia zmieniającego jest zapewnienie prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, a także z art. 45 ust. 5 updof.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 10 marca 2022 r. Przy czym przepisy tego rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości finansowej mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek niektórych jednostek przy założeniu że dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021 r.

Lp.

Rodzaj prac

Ustawowy termin wykonania prac

Przedłużony termin wykonania wynikający z rozporządzenia zmieniającego

1.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. nie później niż do 31 marca 2022 r. (por. art. 12 ust. 2 pkt. 1 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną termin przedłuża się o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2022 r.

2.

Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r. (por. art. 24 ust. 5 pkt 2  uor)

Termin przedłuża się o 90 dni, jednak termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2021 r. upłynął 26 marca 2022 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania. Wynika to wprost z treści z § 10aa dodanego do rozporządzenia zmienianego.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną termin przedłuża się o 30 dni, jednak termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2021 r. upłynął 26 marca 2022 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania; wynika to wprost z treści z § 10aa dodanego do rozporządzenia zmienianego.

3.

Zakończenie inwentaryzacji niektórych składników aktywów

Zakończono do 15 dnia następnego roku, tj. do 15 stycznia 2022 r. (por. art. 26 ust. 3 pkt 1 uor)

Termin przedłuża się o 90 dni, jednak termin zakończenia inwentaryzacji za 2021 r. upłynął 15 stycznia 2022 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania. Wynika to wprost z treści z § 10aa dodanego do rozporządzenia zmienianego.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną termin przedłuża się o 30 dni, jednak termin zakończenia inwentaryzacji za 2021 r. upłynął 15 stycznia 2022 r., zatem przesunięcie terminu nie ma tu zastosowania; wynika to wprost z treści z § 10aa dodanego do rozporządzenia zmienianego.

4.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r. (por. art. 52 ust. 1 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną termin przedłuża się o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2022 r.

5.

Sporządzenie sprawozdania z działalności

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r. (por. art. 49 ust. 1 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

6.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający

Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. (por. art. 53 ust. 1 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną termin przedłuża się o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2022 r.

7.

Sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej jednostki

W terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. (por. art. 49b ust. 9 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r.

8.

Sporządzenie sprawozdania z płatności

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r. (por. art. 63f ust. 1 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

9.

Sporządzenie przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe, tj. do 31 marca 2022 r. (por. art. 63c ust. 2 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

10.

Sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe, tj. do 31 marca 2022 r. (por. art. 55 ust. 2a uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

 

11.

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający jednostki dominującej

Nie później niż w ciągu  6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, tj. do 30 czerwca 2022 r. (por. art. 63c ust. 4 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r.

12.

Sporządzenie przez jednostkę dominującą odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej tej jednostki

W terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. (por. art. 55 ust. 2c uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r.

13.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności

Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe, tj. do 31 marca 2022 r. (por. art. 63g ust. 1 uor)

Termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

14.

Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego Szefowi KAS przez podatnika PIT

Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (por. art. 45 ust. 5 updof)

Termin przedłuża się do dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

Warto dodać, iż przesunięcie terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spowoduje przesunięcie również następujących terminów:

 • zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek, na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości,
 • udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom, na podstawie art. 68 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podległo obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania (oraz sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego),
 • złożenia, na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym,
 • złożenia, na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ww. ustawy, rocznego sprawozdania finansowego (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień do tego sprawozdania) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w MSiG,
 • przekazania, na podstawie art. 27 ust. 2 i 2b updop, rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.