Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Pozostałe zagadnienia  »   Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują terminu, do którego organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję (uchwałę) o sporządzaniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 lub 5 do ustawy o rachunkowości. Nie wskazują także czy taką decyzję należy podejmować corocznie. Ze względu na to, że uproszczenia dotyczą sprawozdania finansowego, ostateczny termin na podjęcie decyzji (uchwały) wyznacza dzień sporządzenia tego sprawozdania.

UWAGA! Zmiana terminów (czytaj więcej)

Zatem decyzja (uchwała) o sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. według załącznika nr 4 lub 5 powinna zostać podjęta przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, czyli najpóźniej do 31 marca 2022 r.

Uwaga: W dacie faktycznego sporządzenia sprawozdania jednostka powinna już dysponować decyzją (uchwałą) organu zatwierdzającego dopuszczającą możliwość przyjęcia statusu jednostki mikro lub małej oraz stosowania uproszczeń co do postaci lub zakresu sprawozdania finansowego.

Ustawodawca nie wskazał jaką formę i treść powinna zawierać decyzja (uchwała) organu zatwierdzającego w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. W przypadku gdy uchwała będzie zawierać informacje o roku, za który będzie sporządzane uproszczone sprawozdanie, decyzję należy podejmować corocznie.

Poniżej prezentujemy przykład decyzji w sprawie przyjęcia uproszczeń przez jednostkę małą, w formie uchwały zgromadzenia wspólników wiążącej dla danego roku obrotowego.

Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego

Nie ma jednak przeszkód, aby organ zatwierdzający podjął decyzję (uchwałę), która umożliwi sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego zawsze wtedy, gdy spełnione są przez jednostkę przesłanki określone w art. 3 ust. 1a, 1b, 1c i 1d tej ustawy. Decyzja (uchwała) w tej formie nie będzie wskazywać roku, za który będzie sporządzane uproszczone sprawozdanie i będzie wiążąca dla jednostki na kolejne lata.

Poniżej prezentujemy przykład decyzji w sprawie przyjęcia uproszczeń przez jednostkę małą, w formie uchwały zgromadzenia wspólników wiążącej na kolejne lata.

Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego

Ze względu na to, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy o rachunkowości (jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki), jednostki małe mogą sporządzać poszczególne elementy sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 lub załącznika nr 5, a jednostki mikro w oparciu o załącznik nr 1 lub załącznik nr 4 albo załącznik nr 5. Dodajmy, iż ustawa o rachunkowości daje możliwość wybiórczego stosowania uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostek mikro i małych. Przykładowo organ zatwierdzający jednostki mikro może podjąć decyzję, że bilans sporządzany będzie według załącznika nr 1, a rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Naszym zdaniem wskazane jest jednak sporządzenie wszystkich elementów sprawozdania w oparciu o jeden załącznik. Co istotne, zarówno jednostki małe, jak i jednostki mikro mogą nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Wskazują na to wprost przepisy art. 48a ust. 3 i art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości (w przypadku jednostek mikro) oraz art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5 ww. ustawy (w przypadku jednostek małych).

Z kolei jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej organizacjami pozarządowymi), z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 lub załącznika nr 1. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki. Co ważne, jednostki te nie mogą przyjąć statusu jednostki mikro, czy też jednostki małej (por. art. 3 ust. 1e pkt 8 ustawy o rachunkowości). Nie mogą one zatem sporządzać sprawozdania finansowego według załącznika nr 4, czy załącznika nr 5. Jeżeli sprawozdania finansowe jednostek pozarządowych będą podlegały obowiązkowemu badaniu, to powinny one także obejmować zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzone w zakresie ustalonym w załączniku nr 1. Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają bowiem w stosunku do jednostek pozarządowych zwolnienia od obowiązku sporządzania tych elementów sprawozdania.

Elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju jednostki
Jednostki inne
niż banki, zakłady
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
(załącznik nr 1)
Jednostki małe (załącznik nr 5) Jednostki mikro (załącznik nr 4) Organizacje pozarządowe
(załącznik nr 6)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacje ogólne Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans Bilans Bilans Bilans
Rachunek zysków i strat
- wariant kalkulacyjny
- wariant porównawczy
Rachunek zysków i strat
- wariant kalkulacyjny
- wariant porównawczy
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia Dodatkowe informacje i objaśnienia* Informacje uzupełniające do bilansu** Informacja dodatkowa
Dodatkowe elementy dla jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- mogą nie sporządzać, korzystając z uproszczenia
- lub sporządzają według załącznika nr 1
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - według załącznika nr 1
Rachunek przepływów pieniężnych
- metoda bezpośrednia
- metoda pośrednia
Rachunek przepływów pieniężnych
- mogą nie sporządzać, korzystając z uproszczenia
- lub sporządzają według załącznika nr 1
Rachunek przepływów
pieniężnych - według
załącznika nr 1
Jeżeli jednostka mała nie sporządza uproszczonej informacji dodatkowej, to sporządza ją w zakresie nie mniejszym niż określony w załączniku nr 5.
**  Jeżeli jednostka mikro przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4, to może nie sporządzać dodatkowej informacji i objaśnień według załącznika nr 1.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.