Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych według zasad określonych ustawą o rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe wymagane art. 45 tej ustawy składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W jednostkach, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obejmuje ono również zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Sporządzając bilans i rachunek zysków i strat stosuje się zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki (por art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień bilansowy, którym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych określony w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości lub inny dzień bilansowy. Z treści art. 12 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wynika, że księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. W praktyce gospodarczej oraz literaturze przedmiotu zamknięcie to określa się mianem wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych w celu odróżnienia tego terminu od ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, które następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Wstępnie zamknięte księgi rachunkowe stanowią podstawę sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz otwarcia ksiąg rachunkowych następnego roku obrotowego.

Jednostki, które w 2021 r. prowadziły księgi rachunkowe, a za rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy mają obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na 31 grudnia 2021 r. oraz sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok w terminie do 31 marca 2022 r. W tym czasie, tj. w pierwszym kwartale następnego roku obrotowego trwać będą w jednostce prace bilansowe zmierzające do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych, aby na podstawie informacji z nich wynikających mogła sporządzić rzetelne sprawozdanie finansowe. Prace te trzeba tak zorganizować, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania finansowego w wymaganym w ustawie terminie.

Fragment harmonogramu prac bilansowych za 2021 r.

Rodzaj prac Termin wykonania Przepis ustawy
o rachunkowości
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku art. 66 ust. 4 i 5
Inwentaryzacja aktywów i pasywów Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2021 r art. 26 
Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów Na dzień inwentaryzacji art. 18 ust. 2 
Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2021 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych Przed zamknięciem ksiąg za 2021 r., nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r. art. 27 i art. 24 ust. 5 pkt 2 
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r. art. 24 ust. 5 pkt 2
Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych Na dzień zamknięcia ksiąg, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2022 r. art. 18 ust. 2 i art. 12 ust. 2 pkt 1 
Zamknięcie ksiąg rachunkowych  Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2022 r. art. 12 ust. 2 pkt 1
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i jego podpisanie Na dzień zamknięcia ksiąg, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2022 r. art. 45 ust. 1, 1f, 1g, art. 52 ust. 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1
Badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed zatwierdzeniem sprawozdania, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. art. 53 ust. 1 i 1a oraz art. 64 ust. 1 
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r. art. 53 ust. 1
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania za rok obrotowy art. 12 ust. 4 
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.