Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Uproszczenia stosowane przy ewidencji kosztów usług telekomunikacyjnych na ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uproszczenia stosowane przy ewidencji kosztów usług telekomunikacyjnych na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Spółka w polityce rachunkowości posiada zapis dotyczący uproszczeń ewidencji kosztów. Zgodnie z zapisem koszty stanowiące kwotę nieistotną, występujące na przełomie roku, podlegają jednorazowemu zaliczeniu w ciężar kosztów działalności operacyjnej grudnia. Oznacza to, że przykładowo faktura wystawiona w grudniu 2019 r. za usługi telekomunikacyjne, tj. za rozmowy grudniowe i abonament na styczeń 2020 r., odnoszona jest w całości w koszty grudnia 2019 r. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Pytająca jednostka może koszty rozmów telefonicznych za grudzień 2019 r. oraz abonament za styczeń 2020 r. zaliczyć jednorazowo w ciężar kosztów grudnia 2019 r. pod warunkiem, że takie uproszczenie zostało opisane w polityce rachunkowości jednostki i jest stosowane w sposób ciągły, a ww. koszty nie są istotne.

Księgi rachunkowe zamyka się, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień kończący rok obrotowy, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przed zamknięciem ksiąg powinno jednak nastąpić kompletne ujęcie w nich wszystkich dowodów księgowych potwierdzających istnienie zdarzeń gospodarczych i dokonanie operacji gospodarczych, które dotyczą zamykanego roku obrotowego. Wymaga tego art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, według którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym oraz art. 6 ust. 1 – tj. zasada memoriału, w myśl której w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W sytuacji opisanej w pytaniu jednostka otrzymała w styczniu fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną w grudniu roku poprzedniego, dokumentującą usługi wykonane w grudniu oraz abonament za styczeń następnego roku. Generalnie w takim przypadku koszty usług odnosi się w myśl zasady memoriału w ciężar okresów sprawozdawczych, których te koszty dotyczą, tzn. koszty połączeń zalicza się do kosztów grudnia, a koszty abonamentu do kosztów stycznia. Jeśli jednak w ocenie jednostki koszty usług telekomunikacyjnych nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wynik finansowy, to jednostka może skorzystać z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i zaksięgować koszty tylko do jednego okresu sprawozdawczego. Taki sposób rozliczania powinien wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i powinien być stosowany w sposób ciągły.


Otrzymaliśmy fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną w styczniu 2020 r. Rozliczenie obejmuje okres od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Koszty grudnia jednostka ujęła w księgach 2019 r. na podstawie dowodu PK. Odniosła je w ciężar kosztów w korespondencji z kontem 30 "Rozliczenie zakupu". Czy jest to prawidłowe księgowanie?

Jeżeli rozliczenie rozmów telefonicznych obejmuje okres grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r., a faktura została wystawiona w styczniu 2020 r., to koszty grudnia w kwocie netto można zarachować w ciężar kosztów działalności operacyjnej 2019 r. na podstawie dowodu księgowego "PK – Polecenie księgowania" w korespondencji z kontem 30 "Rozliczenie zakupu".

Ewidencja opisanego zdarzenia może przebiegać następująco:

      – Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Następnie wystawioną i otrzymaną w 2020 r. fakturę można ująć w księgach, zapisem:

   a) łączna kwota zobowiązania:
      – Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      – Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      – Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) koszty dotyczące stycznia 2020 r.:
      – Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.