Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Podpisanie umowy na ustawowe badanie sprawozdania finansowego na ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podpisanie umowy na ustawowe badanie sprawozdania finansowego na rok zamiast na dwa lata - konsekwencje

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Co się stanie w przypadku obligatoryjnego, ustawowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i podpisania umowy z firmą audytorską na 1 rok, zamiast na 2 lata? Czy występują sankcje karne i czy podpisanie takiej umowy może powodować, że badanie to będzie nieważne?

Ustawa o rachunkowości przewiduje sankcje karne dla każdego, kto wbrew przepisom ustawy zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe na okres krótszy niż dwa lata - jest to grzywna albo kara ograniczenia wolności. Fakt podpisania umowy na badanie na 1 rok, zamiast na 2 lata nie wpłynie natomiast na ważność tego badania.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w art. 2 pkt 1 stanowi, że badanie ustawowe jest to badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub badanie rocznego sprawozdania finansowego, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości, przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami badania.

Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego (art. 66 ust. 5 i 5a ustawy o rachunkowości) w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku ww. badania ustawowego, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

Ustawa o rachunkowości przewiduje również rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego. Możliwe jest to jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, za którą uznaje się w szczególności:

1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu,

2) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii,

3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Podstawą rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego nie mogą być różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

O rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem przyczyn tego rozwiązania, Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego - także Komisję Nadzoru Finansowego.

Ustawa o rachunkowości zawiera również katalog sytuacji, kiedy badanie sprawozdania finansowego jest nieważne z mocy prawa, a mianowicie wskazuje na przepisy, których naruszenie powoduje tę nieważność. Są to naruszenia regulacji:

1) art. 69 ust. 6, 7 i 9, art. 70, art. 72 ust. 2, art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 2 i art. 136 ustawy o biegłych rewidentach (dotyczących w szczególności niezależności kluczowego biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, jej pracowników lub innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu badania; kontynuacji zlecenia w porównaniu z całkowitym rocznym przychodem firmy audytorskiej; usług zabronionych),

2) art. 4 i art. 5 oraz art. 17 ust. 1 akapit drugi i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w przypadku badania ustawowego jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach (dotyczących wynagrodzenia za badanie, zakazu świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych oraz okresu trwania zlecenia badania).

Ponadto ustawa o rachunkowości przewiduje sankcje karne dla każdego, kto wbrew przepisom ustawy zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe na okres krótszy niż dwa lata - jest to grzywna albo kara ograniczenia wolności (art. 79 pkt 9).

Biorąc powyższe pod uwagę, przepisy ustawy o rachunkowości w regulacjach stanowiących o tym, kiedy badanie sprawozdania finansowego jest nieważne z mocy prawa, nie wskazują na naruszenia przywołanego powyżej art. 66 ust. 5, a mianowicie podpisania umowy z firmą audytorską na 1 rok, zamiast na 2 lata. Natomiast z tytułu zawarcia z firmą audytorską umowy o badanie ustawowe na okres krótszy niż dwa lata ustawa o rachunkowości przewiduje sankcje karne.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.