Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Definicja jednostki mikro została określona w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości, a jednostki małej - w art. 3 ust. 1c i 1d ww. ustawy. Minimalny zakres informacyjny, jaki musi być zawarty w sprawozdaniu finansowym sporządzanym przez te jednostki, określono odpowiednio:

 • dla jednostek mikro - w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości,
   
 • dla jednostek małych - w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Jednym z podstawowych warunków korzystania z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przez jednostkę mikro lub małą jest podjęcie w tym zakresie formalnej decyzji przez jej organ zatwierdzający. Decyzję tę należy podjąć przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Przypominamy, że przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. do 31 marca 2021 r. Do tego czasu organ zatwierdzający danej jednostki powinien podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń.

UWAGA! Zmiana terminów (czytaj więcej)

Organy zatwierdzające w zależności od formy prawnej jednostki

 • w spółce akcyjnej: zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy,
   
 • w spółce komandytowo-akcyjnej: walne zgromadzenie,
   
 • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: wspólnicy*,
   
 • w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, cywilnej: wspólnicy,
   
 • w przedsiębiorstwie państwowym: rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski,
   
 • w spółdzielni: walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli,
   
 • w firmie osoby fizycznej: właściciel.
W przypadku spółki z o.o. organem zatwierdzającym są wspólnicy i to oni decydują o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego, zatwierdzają sprawozdanie oraz podejmują uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty spółki na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników lub w trybie pisemnym, określonym w art. 227 § 2 K.s.h.

Uwaga: Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według załącznika nr 4 i załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości dotyczą zakresu prezentowanych w nich poszczególnych pozycji, nie zaś ich treści. Ustawa o rachunkowości daje możliwość wybiórczego stosowania uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostek mikro i małych. Stosowanie uproszczeń nie jest obowiązkowe. Przypominamy, iż zmiany wynikające z ograniczenia zakresu informacji prezentowanych w sprawozdaniu należy zamieścić w zasadach (polityce) rachunkowości danej jednostki.

Jeśli organ zatwierdzający nie podejmie decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego odpowiednio według załącznika nr 4 lub załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, to jednostka - pomimo spełnienia warunków zaliczenia do jednostki mikro lub małej - sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do tej ustawy, czyli w pełnym zakresie.

Warto mieć na uwadze, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki (por. art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Ponadto jednostki małe mogą sporządzać poszczególne elementy sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 lub załącznika nr 5, a jednostki mikro - w oparciu o załącznik nr 1 lub załącznik nr 4 albo załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości. Przykładowo organ zatwierdzający jednostki mikro może podjąć decyzję, że bilans sporządzany będzie według załącznika nr 1, a rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Naszym zdaniem wskazane jest jednak sporządzenie wszystkich elementów sprawozdania w oparciu o jeden załącznik.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.